เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023099' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery Asus
พบสินค้า 164 รายการ
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0098860'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096234'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Threeboy
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095261'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PartNB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085879'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097286'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101841'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim OEM
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110588'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 65 บาท

Adapter NB ASUS (Micro USB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0111206'
Adapter NB ASUS (Micro USB) 19V 1.75A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0101700'
Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm) 19V 2.37A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0111076'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 2.1A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130245'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045045'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A Power Max
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130246'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096954'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095264'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PartNB
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0045046'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A PowerMax
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110629'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110625'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097253'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 6.32A OEM
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098769'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 6.32A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098754'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 9.23A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0130249'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0096826'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098861'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0085883'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116434'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 19V2.1A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
855 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 95 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0100285'
Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm) 19V 3.42A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0044627'
Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm) 19V 2.1A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0095260'
Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm) 19V 2.1A PartNB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท

Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0135084'
Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm) 20V 7.5A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0051141'
Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm) 19V 2.1A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0097336'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim OEM
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 70 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101840'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110628'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110347'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112653'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 19V 6.32A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Battery NB ASUS
select Note from advice_co_th.price where code='A0099570'
Battery NB ASUS A32 N82 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107852'
Battery NB ASUS A32-K55 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103709'
Battery NB ASUS A32-N61 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0081636'
Battery NB ASUS A40 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068084'
Battery NB ASUS A42 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080801'
Battery NB ASUS A42J ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105804'
Battery NB ASUS A43 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109218'
Battery NB ASUS A43 TheBull By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0080802'
Battery NB ASUS A43 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083408'
Battery NB ASUS A43S Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102596'
Battery NB ASUS A450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0121268'
Battery NB ASUS A45V Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109223'
Battery NB ASUS A8J TheBull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097871'
Battery NB ASUS F80Q Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109225'
Battery NB ASUS F80Q TheBull By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0107536'
Battery NB ASUS G551 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,125 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057692'
Battery NB ASUS K42 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080803'
Battery NB ASUS K42 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067484'
Battery NB ASUS K43 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071790'
Battery NB ASUS K45 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105805'
Battery NB ASUS K450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089932'
Battery NB ASUS K450C (built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,225 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084537'
Battery NB ASUS K450C Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079680'
Battery NB ASUS K450J Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102347'
Battery NB ASUS K450J Hi-Power
(Built-in)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097965'
Battery NB ASUS K450JN Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105806'
Battery NB ASUS K452C Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090534'
Battery NB ASUS K45D Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101796'
Battery NB ASUS K45LN Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133361'
Battery NB ASUS K455 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069433'
Battery NB ASUS K46 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0057693'
Battery NB ASUS K52 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0093412'
Battery NB ASUS K53SV Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105850'
Battery NB ASUS K540 (Built in)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105851'
Battery NB ASUS K540L (Built in)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090411'
Battery NB ASUS K55 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109213'
Battery NB ASUS K55 Hi Thebull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0078214'
Battery NB ASUS K550 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089930'
Battery NB ASUS K550D (built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089929'
Battery NB ASUS K550E (built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0083946'
Battery NB ASUS K550J Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133370'
Battery NB ASUS K555 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105838'
Battery Asus X550Z (Built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0069434'
Battery NB ASUS K56 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101939'
Battery NB ASUS K56C Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0068249'
Battery NB ASUS N43S Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0092686'
Battery NB ASUS N43SL Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079696'
Battery NB ASUS N45 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107538'
Battery NB ASUS N46 Series Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104027'
Battery NB ASUS N53 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107539'
Battery NB ASUS N551JW Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0079699'
Battery NB ASUS N82 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099567'
Battery NB ASUS X200M Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071653'
Battery NB ASUS X42 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066320'
Battery NB ASUS X43 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080807'
Battery NB ASUS X43 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0071762'
Battery NB ASUS X44 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0080808'
Battery NB ASUS X44 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089928'
Battery NB ASUS X450 (built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0090964'
Battery NB ASUS X450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109233'
Battery NB ASUS X450 TheBull By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0105807'
Battery NB ASUS X450D Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097018'
Battery NB ASUS X450H Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107854'
Battery NB ASUS X451C Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107855'
Battery NB ASUS X451CA Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106062'
Battery NB ASUS X451CA-VX1400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,325 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102689'
Battery NB ASUS X452C Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0086419'
Battery NB ASUS X452E Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0106173'
Battery NB ASUS X45A Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099534'
Battery NB ASUS X45VD Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 190 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133368'
Battery NB ASUS X454L Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133364'
Battery NB ASUS X455 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0133369'
Battery NB ASUS X455L Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107544'
Battery NB ASUS X501 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0089808'
Battery NB ASUS X53 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,025 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 165 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109216'
Battery NB ASUS X53 TheBull
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107856'
Battery NB ASUS X540 (Built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102595'
Battery NB ASUS X550A Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0103175'
Battery NB ASUS X550D built-in Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0084284'
Battery NB ASUS X550D Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,105 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 185 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0109236'
Battery NB ASUS X550D TheBull By Order (โปรดติดต่อพนักงาน)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select Note from advice_co_th.price where code='A0133371'
Battery NB ASUS X555 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 350 บาท

Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0115150'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 2.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0115157'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 3.78A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0044626'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098862'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0039546'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A PowerMax
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111075'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'Genuine'
(สีขาว)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116435'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 19V 2.1A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 90 บาท

Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm)
select Note from advice_co_th.price where code='A0130247'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097285'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim OEM
ประกัน 1 ปี
565 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 85 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0101839'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095262'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A PartNB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0097200'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A OEM
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098751'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 2.37A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130244'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 55 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0070037'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'PowerMax'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098752'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V Slim 3.42A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110627'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130248'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'Magic Tech'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท

Battery NB ASUS 'Genuine'
select Note from advice_co_th.price where code='A0103606'
Battery NB ASUS 550JK 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0108918'
Battery NB ASUS A550J 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105854'
Battery NB ASUS C21N1333
(Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102597'
Battery NB ASUS K450C (Built-in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102591'
Battery NB ASUS K450J (Built-in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110257'
Battery NB ASUS K451 (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110259'
Battery NB ASUS K451L (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105715'
Battery NB ASUS K451LN 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102338'
Battery NB ASUS K455L 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112656'
Battery NB ASUS K540 (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0110343'
Battery NB ASUS K551L (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0100006'
Battery NB ASUS K551LB (built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0116447'
Battery NB ASUS N550J 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102343'
Battery NB ASUS R554L 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099261'
Battery NB ASUS TP550 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105714'
Battery NB ASUS TP550L 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0095636'
Battery NB ASUS VaioBook X200MA
('Genuine') ประกัน Advice
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0107644'
Battery NB ASUS X44 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111092'
Battery NB ASUS X441 (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0111213'
Battery NB ASUS X441SA 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0102593'
Battery NB ASUS X450 (Built-in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0104022'
Battery NB ASUS X450C 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112658'
Battery NB ASUS X453 (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105855'
Battery NB ASUS X454 (Built-in) Origonal ประกัน Advice
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0118302'
Battery NB ASUS X454L 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0091581'
Battery NB ASUS X455L 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0105853'
Battery NB ASUS X550D 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0099300'
Battery NB ASUS X555 (Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท