เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022235' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery LENOVO
พบสินค้า 117 รายการ
Adapter NB LENOVO (6.5*3.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107350'
Adapter NB LENOVO (6.5*3.0mm) 19V 6.32A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100226'
Adapter NB LENOVO (2.0*0.8mm) 12V 2A PowerMax
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท

Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0092589'
Adapter NB LENOVO (3.5*1.35mm) 5V 4A OEM
ประกัน 1 ปี
570 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 80 บาท

Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096140'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096229'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Threeboy
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094789'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111083'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 2.25A Slim 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108239'
Adapter NB LENOVO (4.0*1.7mm) 20V 3.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท

Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100319'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 12V 2A PowerMax
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095278'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PartNB
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098857'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085880'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 16V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095279'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PartNB
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098856'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073389'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 3.42A PowerMax
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105443'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102055'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096534'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A PowerMax
ประกัน 1 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104018'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 19.5V 6.15A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044624'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101702'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 4.5A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098855'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098853'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105423'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 2.0A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064948'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A Power Max
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098903'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110605'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107351'
Adapter NB LENOVO (5.5*2.5mm) 20V 8.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาทAdapter NB LENOVO (7.4*5.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111085'
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111086'
Adapter NB LENOVO (7.4*5.0mm) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0044625'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098850'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102056'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095287'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PartNB
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0085881'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103500'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A OEM
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096132'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 4.5A OEM
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110639'
Adapter NB LENOVO (7.9*5.5mm) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท

Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118284'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118283'
Adapter NB LENOVO (8.0*7.4mm) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท

Adapter NB LENOVO (USB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098902'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110640'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110610'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 7.7A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097258'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 19.5V 6.15A OEM
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098852'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098849'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095284'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PartNB
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095285'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A PartNB
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078246'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A PowerMax
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066438'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073889'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097251'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A OEM
ประกัน 1 ปี
510 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073890'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102531'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A OEM
ประกัน 1 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103501'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A OEM
ประกัน 1 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
720 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098764'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110641'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 2.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098765'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110642'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 3.25A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098766'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 4.5A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098767'
Adapter NB LENOVO (USB Tip) 20V 6.75A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111087'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 2A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111088'
Adapter NB LENOVO (YOGA USB) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Adapter NB LENOVO (TYPE-C)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116440'
Adapter NB LENOVO (TYPE-C) 20V 3.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116851'
Adpater NB LENOVO (TYPE-C) 20V 2.25A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,470 บาท
รวม VAT แล้ว
1,630 บาท
ประหยัด 160 บาท

Battery NB LENOVO 'Genuine'
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116459'
Battery NB LENOVO 100-14IBY
(Built in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118318'
Battery NB LENOVO 310-15IKB 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
2,330 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 220 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116466'
Battery NB LENOVO Ideapad 300s-14ISK 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0112665'
Battery NB LENOVO Ideapad Z51-70 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121284'
Battery NB LENOVO ThinkPad T430 T530 'Genuine' ประกัน Advice
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116863'
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,950 บาท
รวม VAT แล้ว
2,130 บาท
ประหยัด 180 บาท

Battery NB LENOVO
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0090620'
Battery NB LENOVO B4000 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064930'
Battery NB LENOVO B450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061343'
Battery NB LENOVO G360 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099532'
Battery NB LENOVO G40-45 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107594'
Battery NB LENOVO G405S Series Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102301'
Battery NB LENOVO G40-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109450'
Battery NB LENOVO G4080 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069881'
Battery NB LENOVO G450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080870'
Battery NB LENOVO G450 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061279'
Battery NB LENOVO G460 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109791'
Battery NB LENOVO G460 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109792'
Battery NB LENOVO G470 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0064818'
Battery NB LENOVO G480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0080872'
Battery NB LENOVO G480 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0099986'
Battery NB LENOVO G500s Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095590'
Battery NB LENOVO G50-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102573'
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109783'
Battery NB LENOVO IdeaPad G410S TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109787'
Battery NB LENOVO IdeaPad G50-70 TheBull By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102575'
Battery NB LENOVO IdeaPad S400 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118322'
Battery NB LENOVO Ideapad V480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105409'
Battery NB LENOVO Ideapad Y560 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102572'
Battery NB LENOVO IdeaPad Z5070 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118327'
Battery NB LENOVO Ideapad Z580 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108883'
Battery NB LENOVO L410 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108884'
Battery NB LENOVO L412 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0108882'
Battery NB LENOVO L510 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0100867'
Battery NB LENOVO R61 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109780'
Battery NB LENOVO R61 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109781'
Battery NB LENOVO SL410 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109782'
Battery NB LENOVO T410 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102009'
Battery NB LENOVO T410 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0116483'
Battery NB LENOVO ThinkPad X240 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109793'
Battery NB LENOVO X220 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061347'
Battery NB LENOVO Y450 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079700'
Battery NB LENOVO Y460 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,170 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109795'
Battery NB LENOVO Y460 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109794'
Battery NB LENOVO Y470 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102470'
Battery NB LENOVO Y480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109796'
Battery NB LENOVO Y480 TheBull
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0094312'
Battery NB LENOVO Z400 (Built-in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0109546'
Battery NB LENOVO Z40-70 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067253'
Battery NB LENOVO Z460 Hi-Power By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0081574'
Battery NB LENOVO Z460 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 95 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096025'
Battery NB LENOVO Z480 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093316'
Battery NB LENOVO Z500 (Built-in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท