เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016054' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery TOSHIBA
พบสินค้า 30 รายการ
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101704'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098803'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096967'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.42A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098806'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A SkyHorse
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096230'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A Threeboy
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095294'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PartNB
ประกัน 1 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0095296'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A PartNB
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0073388'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 1.58A PowerMax
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101847'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 2.37A PowerMax By Order
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041166'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 3.95A Power Max
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096425'
Adapter NB TOSHIBA (5.5x2.5mm) 19V-4.74A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098776'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0096426'
Adapter NB TOSHIBA (5.5x2.5mm) 19V 6.32A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 75 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110620'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 4.74A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098760'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110621'
Adapter NB TOSHIBA (5.5*2.5mm) 19V 6.32A เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 90 บาท

Adapter NB TOSHIBA (6.3*3.0mm)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0115155'
Adapter NB TOSHIBA (6.3*3.0mm) 15V 6A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB TOSHIBA 15V (4 Pin)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111211'
Adapter NB TOSHIBA 15V (4 Pin) 8A 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท

Battery NB TOSHIBA 'Genuine' ประกัน Advice
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098748'
Battery NB TOSHIBA L840 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103600'
Battery NB TOSHIBA M300 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104529'
Battery NB TOSHIBA M840 ('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0102590'
Battery NB TOSHIBA Satellite C850
('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104537'
Battery NB TOSHIBA Staellite L875
('Genuine')
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท

Battery NB TOSHIBA
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0107859'
Battery NB TOSHIBA 3399 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104807'
Battery NB TOSHIBA C840 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110356'
Battery NB TOSHIBA L50 (Built in) Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118330'
Battery NB TOSHIBA L500 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088143'
Battery NB TOSHIBA L645 Hi-Power By Order
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079702'
Battery NB TOSHIBA L840 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0079705'
Battery NB TOSHIBA M200 Hi-Power
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 110 บาท