เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023162' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter & Battery MacBook
พบสินค้า 9 รายการ
Adapter MacBook
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088847'
Adapter 45w MacBook/Magsafe2 14.85V 3.05A AE45 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103526'
Adapter 45w MacBook Air 2008-2011 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0049751'
Adapter 60w MacBook 16.5V 3.65A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088851'
Adapter 60w MacBook/Magsafe2 16.5V 3.65A AE60 ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
585 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103523'
Adapter 60w MacBook Pro 13'' 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103522'
Adapter 60w MacBook Pro Retina 13'' 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052128'
Adapter 85w MacBook 18.5V 4.6A ThreeBoy
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110646'
Adapter 85w MacBook Pro Retina 15" เสียเปลี่ยนตัวใหม่
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0103524'
Adapter 85w MacBook Pro Retina 15'' 'Genuine'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท