เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022144' GROUP BY pri.code order by pri.Url SSD External
พบสินค้า 8 รายการ
SSD External 1 TB up
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128920'
1 TB Ext SSD Seagate One Tocuh
(White, STJE1000402) USB 3.0
ประกัน 3 ปี
4,810 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120444'
1 TB Ext SSD Seagate (STCM1000400) USB 3.1 Type-C
ประกัน 3 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,380 บาท
ประหยัด 190 บาท

SSD External 512 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128492'
480 GB Ext SSD HIKVISION T100I USB 3.0 Type C
ประกัน 3 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128918'
500 GB Ext SSD Seagate One Tocuh
(White, STJE500402) USB 3.0
ประกัน 3 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120442'
500 GB Ext SSD Seagate (STCM500401) USB 3.1 Type-C
ประกัน 3 ปี
2,560 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126069'
500 GB Ext SSD WD My Passport GO Yellow
(WDBMCG5000AYT)
ประกัน 3 ปี
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111695'
512 GB Ext SSD WD My Passport
(WDBKVX5120PSL) USB 3.1 Type-C
ประกัน 3 ปี
2,720 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 70 บาท

SSD External 256 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118056'
256 GB Ext SSD WD My Passport
(WDBKVX2560PSL) USB 3.1
ประกัน 3 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 60 บาท