เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022144' GROUP BY pri.code order by pri.Url SSD External
พบสินค้า 12 รายการ
SSD External 1 TB up
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128920'
1 TB Ext SSD Seagate One Tocuh
(STJE1000402) White
ประกัน 3 ปี
4,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128919'
1 TB Ext SSD Seagate One Tocuh
(STJE1000400) Black
ประกัน 3 ปี
4,710 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 140 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130945'
2 TB Ext SSD Seagate Fast SSD STJM2000400
ประกัน 3 ปี
9,500 บาท
รวม VAT แล้ว
9,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130461'
2 TB Ext SSD Sandisk Extreme
(SDSSDE60-2T00-G25)
ประกัน 3 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท

SSD External 512 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128918'
500 GB Ext SSD Seagate One Tocuh STJE500402 White
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128917'
500 GB Ext SSD Seagate One Tocuh STJE500400 Black
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130933'
500 GB Ext SSD Seagate STJM500400 FAST SSD
ประกัน 3 ปี
3,360 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0111695'
512 GB Ext SSD WD My Passport WDBKVX5120PSL
ประกัน 3 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130460'
500 GB Ext SSD Sandisk Extreme
(SDSSDE60-500G-G25)
ประกัน 3 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130462'
500 GB Ext SSD Sandisk Extreme Pro
(SDSSDE80-500G-G25)
ประกัน 5 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 100 บาท

SSD External 256 GB
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130459'
250 GB Ext SSD Sandisk Extreme
(SDSSDE60-250G-G25)
ประกัน 3 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0118056'
256 GB Ext SSD WD My Passport
(WDBKVX2560PSL)
ประกัน 3 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 60 บาท