เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022853' GROUP BY pri.code order by pri.Url SSD External
พบสินค้า 8 รายการ
SSD EXTERNAL 1 TB UP
select Note from advice_co_th.price where code='A0132691'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT SPACE GREY
(WDBAGF0010BGY-WESN)
ประกัน 5 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132692'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT MIDNIGHT
(WDBAGF0010BBL-WESN)
ประกัน 5 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132693'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT GOLD
(WDBAGF0010BGD-WESN)
ประกัน 5 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132694'
1 TB EXT SSD WD MY PASSPORT RED
(WDBAGF0010BRD-WESN)
ประกัน 5 ปี
5,330 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134085'
1 TB EXT SSD SANDISK EXTREME
(SDSSDE61-1T00-G25)
ประกัน 5 ปี
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134087'
1 TB EXT SSD SANDISK EXTREME PRO
(SDSSDE81-1T00-G25)
ประกัน 5 ปี
7,690 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134086'
2 TB EXT SSD SANDISK EXTREME
(SDSSDE61-2T00-G25)
ประกัน 5 ปี
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,700 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134088'
2 TB EXT SSD SANDISK EXTREME PRO
(SDSSDE81-2T00-G25)
ประกัน 5 ปี
13,700 บาท
รวม VAT แล้ว
14,000 บาท
ประหยัด 300 บาท