เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022342' GROUP BY pri.code order by pri.Url Advice only Equip
พบสินค้า 18 รายการ
เทป OPP
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061393'
เทปOPP 2''x50Y สีใส Max (6ม้วน/แพ็ค)
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061397'
เทปOPP 2''x50Y สีชา Max (6ม้วน/แพ็ค)
-
110 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 30 บาท

ถุงพลาสติก HD
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120713'
ถุงพลาสติก2018 HD หูเจาะ 6x9 (100ใบ/ห่อ)
-
64 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 16 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119416'
ถุงพลาสติก2018 HD หูเจาะ 9x12 (100ใบ/ห่อ)
-
96 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 24 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0120714'
ถุงพลาสติก2018 HD หูเจาะ 12x15 (100ใบ/ห่อ)
-
136 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 34 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0121361'
ถุงพลาสติก2018 HD หูเจาะ 12x26 (100ใบ/ห่อ)
-
240 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122139'
ถุงพลาสติก2018 PE หูเจาะ 15x30 (50ใบ/ห่อ)
-
296 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 74 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059705'
ถุงHD 6x14 สำหรับดีเลอร์ (ครึ่งกิโล/แพ็ค)
-
46 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 14 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060122'
ถุงHD 6x14 สำหรับดีเลอร์ (100ใบ/แพ็ค)
-
80 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060085'
ถุงHD 9x18 สำหรับดีเลอร์ (100ใบ/แพ็ค)
-
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061040'
ถุงHD 12 x20 สำหรับดีเลอร์ (100ใบ/แพ็ค)
-
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060123'
ถุงHD 12 x26 สำหรับดีเลอร์ (100ใบ/แพ็ค)
-
215 บาท
รวม VAT แล้ว
255 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0060124'
ถุงHD 15 x30 สำหรับดีเลอร์ (100ใบ/แพ็ค)
-
335 บาท
รวม VAT แล้ว
375 บาท
ประหยัด 40 บาท

แบบฟอร์มเคมีต่อเนื่อง
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104902'
ใบเสร็จรับเงิน UNS สาขา
-
403 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 17 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0097626'
ใบกำกับภาษี อย่างย่อ หัวแอดไวซ์ 2 ชั้น
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104899'
ใบกำกับภาษี อย่างย่อ UNS สาขา
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0059743'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป (ไม่พิมพ์หัว) 5 ชั้น
-
830 บาท
รวม VAT แล้ว
870 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0104994'
ใบกำกับภาษี เต็มรูป UNS สาขา
-
365 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 15 บาท