เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023819' GROUP BY pri.code order by pri.Url Monitor 18.5" - 21.5"
พบสินค้า 18 รายการ
Monitor 21.5"
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137537' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' HP M22F (IPS, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065634' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' PHILIPS 223V5LSB2/00
(TN, DVI, VGA) 60Hz
-
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134377' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' SAMSUNG LF22T350FHEXXT
(IPS, HDMI) FREESYNC 75Hz
-
3,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131723' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' VIEWSONIC VA2223-H
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123711' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' PHILIPS 223V5LHSB2/67
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
4,010 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134977' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' LG 22MK600M-B
(IPS, VGA, HDMI) FREESYNC 75Hz
-
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129991' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' PHILIPS 221V8/67
(VA, HDMI) 75Hz
-
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137123' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' AOC 22B2HN/67
(VA, VGA, HDMI) 75Hz
-
4,200 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138230' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' ACER KA222QAbmiix
(VA, VGA, HDMI, SPK) 75Hz
-
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132337' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' ACER EK220QBbmiix
(VA, VGA, HDMI) 75Hz
-
4,310 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111705' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' ASUS VP229HE
(IPS, HDMI) 75Hz
-
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,590 บาท
ประหยัด 550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137972' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' LENOVO L22e-30
(VA, VGA, HDMI) 75Hz
-
4,040 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135748' and sp.pic_type='s'
Monitor 21.5'' PHILIPS 222B9T/00
(TN, VGA, HDMI, DVI, DP) TOUCH SCREEN 60Hz
-
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,690 บาท
ประหยัด 700 บาท

Monitor 19.5''
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133654' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' HP V20 HD+
(TN, VGA, HDMI) 60Hz
-
3,010 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124634' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' LG 20MK400A-B
(TN, VGA) 60Hz
-
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088942' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' AOC E2070SWNE/67
(TN, VGA) 60Hz
-
3,230 บาท
รวม VAT แล้ว
3,300 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072266' and sp.pic_type='s'
Monitor 19.5'' PHILIPS 203V5LSB2/97
(TN, VGA) 60Hz
-
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,450 บาท
ประหยัด 70 บาท

Monitor 18.5''
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097740' and sp.pic_type='s'
Monitor 18.5'' LG 19M38A-B
(TN, VGA) 60Hz
-
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 60 บาท