เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023777' GROUP BY pri.code order by pri.Url Monitor 18.5" - 21.5"
พบสินค้า 6 รายการ
Monitor 21.5'' - 22"
select Note from advice_co_th.price where code='A0130834'
Monitor 21.5'' ACER SA220QBbix
(IPS, VGA, HDMI) 75Hz
-
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132399'
Monitor 21.5'' AOC 22E2H/67
(IPS, VGA, HDMI) 75Hz
-
3,040 บาท
รวม VAT แล้ว
3,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0123351'
Monitor 21.5'' DELL SE2219HX
(IPS, HDMI) 60Hz
-
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0112646'
Monitor 21.5'' ACER VG220Q bmiix
(IPS, HDMI) 75Hz
-
3,140 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 150 บาท

Monitor 19.5''
select Note from advice_co_th.price where code='A0088942'
Monitor 19.5'' AOC E2070SWNE/67
(TN)
-
2,220 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 70 บาท

Monitor 18.5''
select Note from advice_co_th.price where code='A0097740'
Monitor 18.5'' LG 19M38A-B (TN)
-
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 60 บาท