เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016954' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 53 รายการ
Hard Disk PC IDE, SATA-II
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0048077'
IDE 250 GB Seagate (8MB, SATA-3, Import)
ประกัน 1 ปี Imported
760 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088455'
500 GB SATA-II Seagate (8MB, SATA-3, Import)
ประกัน 1 ปี Imported
760 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 80 บาท

Hard Disk CCTV (Surveillance)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113282'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWU110UZSVA)
-
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0074842'
1 TB HDD CCTV Seagate SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VX005)
-
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066608'
1 TB HDD CCTV WD Purple (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113284'
2 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWU120UZSVA)
-
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075563'
2 TB HDD CCTV Seagate SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VX008)
-
1,700 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 50 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0066610'
2 TB HDD CCTV WD Purple (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD20PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 20 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113285'
3 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5940RPM 64MB, SATA-3, HDWU130)
-
2,400 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0075591'
3 TB HDD CCTV Seagate SKYHAWK
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST3000VX009)
-
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,670 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0069447'
3 TB HDD CCTV WD Purple (5400PRM, 64MB, SATA-3, WD30PURZ)
ประกัน 3 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,730 บาท
ประหยัด 80 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0114165'
4 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT140UZSVA)
-
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0067621'
4 TB HDD CCTV Seagate SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VX007)
-
3,370 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0072515'
4 TB HDD CCTV WD Purple (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD40PURZ)
ประกัน 3 ปี
3,420 บาท
รวม VAT แล้ว
3,480 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129631'
6TB HDD CCTV Seagate Surveillance
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST6000VX0001)
ประกัน 1 ปี
3,080 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127474'
6 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT360UZSVA)
-
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
4,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098402'
6TB HDD CCTV Seagate SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VX001)
-
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 400 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0078431'
6 TB HDD CCTV WD Purple (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD60PURZ)
ประกัน 3 ปี
5,650 บาท
รวม VAT แล้ว
5,950 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128213'
8 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT380UZSVA)
-
7,350 บาท
รวม VAT แล้ว
7,700 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126525'
8 TB HDD CCTV WD Purple (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD82PURZ)
ประกัน 3 ปี
7,770 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128736'
10 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT31AUZSVA)
-
9,400 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127655'
10 TB HDD CCTV WD Purple
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101PURZ)
ประกัน 3 ปี
11,300 บาท
รวม VAT แล้ว
11,700 บาท
ประหยัด 400 บาท

Hard Disk PC SATA-III (1 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113277'
1 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3) HDWD110
-
925 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058234'
1 TB HDD Seagate BARRACUDA
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DM010)
-
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 65 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113203'
1 TB HDD Seagate IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VN002)
-
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
1,850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0093159'
1 TB HDD Seagate FireCuda
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DX002)
-
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061974'
1 TB HDD WD Blue (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD10EZEX)
ประกัน 3 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0038853'
1 TB HDD WD Black (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD1003FZEX)
ประกัน 5 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,440 บาท
ประหยัด 90 บาท

Hard Disk PC SATA-III (2 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113278'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD120)
-
1,450 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0122075'
2 TB HDD Seagate BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)
-
1,540 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061967'
2 TB HDD Seagate IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VN004)
-
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0088316'
2 TB HDD Seagate FireCuda
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST2000DX002)
-
3,240 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126595'
2 TB HDD WD Blue (5400RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZAZ)
ประกัน 3 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126828'
BOXSET 2 TB SATA-III WD Blue + SSD 250GB M.2 PCIe Blue
ประกัน 3 ปี
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0052760'
2 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD20EFAX)
ประกัน 3 ปี
2,270 บาท
รวม VAT แล้ว
2,330 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0041667'
2 TB HDD WD Black (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD2003FZEX)
ประกัน 5 ปี
3,980 บาท
รวม VAT แล้ว
4,080 บาท
ประหยัด 100 บาท

Hard Disk PC SATA-III (3 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113279'
3 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD130)
-
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,620 บาท
ประหยัด 110 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058287'
3 TB HDD Seagate BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST3000DM007)
ประกัน 3 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,680 บาท
ประหยัด 90 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061968'
3 TB HDD Seagate IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST3000VN007)
-
3,030 บาท
รวม VAT แล้ว
3,100 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0083814'
3 TB HDD WD Blue (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD30EZRZ)
ประกัน 3 ปี
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,680 บาท
ประหยัด 70 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0053079'
3 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD30EFRX)
ประกัน 3 ปี
2,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 70 บาท

Hard Disk PC SATA-III (4 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113280'
4 TB HDD TOSHIBA X300 (7200RPM, 128MB, SATA-3, HDWE140)
-
2,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,980 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0058286'
4 TB HDD Seagate BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)
-
2,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,070 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0061969'
4 TB HDD Seagate IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VN008)
-
3,750 บาท
รวม VAT แล้ว
3,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127821'
4 TB HDD Seagate IRONWOLF PRO
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST4000NE001)
-
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0084226'
4 TB HDD WD Blue (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD40EZRZ)
ประกัน 3 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 150 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0065255'
4 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD40EFRX)
ประกัน 3 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113510'
4 TB HDD WD Black (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD4005FZBX)
ประกัน 5 ปี
6,090 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 100 บาท

Hard Disk PC SATA-III (6 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126926'
6 TB HDD WD Blue (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD60EZAZ)
ประกัน 3 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071802'
6 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD60EFAX)
ประกัน 3 ปี
5,710 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 180 บาท

Hard Disk PC SATA-III (8 TB up)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0098395'
8 TB HDD Seagate IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VN004)
-
7,550 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0101581'
8 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 256MB, WD80EFAX)
ประกัน 3 ปี
7,550 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127652'
10 TB HDD Seagate IRONWOLF
(7400RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VN0008)
-
10,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,000 บาท
ประหยัด 500 บาท