เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022811' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 55 รายการ
HARD DISK CCTV (SURVEILLANCE)
select Note from advice_co_th.price where code='A0113282'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWU110UZSVA)
-
1,080 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 20 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135902'
1 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5700RPM, 64MB, SATA-3, HDWV110UZSVA)
-
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066608'
1 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,205 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0074842'
1 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VX005)
-
1,200 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132872'
2 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT720UZSVA)
-
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075563'
2 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VX008)
-
1,740 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0066610'
2 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD20PURZ)
ประกัน 3 ปี
1,720 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113285'
3 TB HDD CCTV TOSHIBA V300
(5940RPM, 64MB, SATA-3, HDWU130UZSVA)
-
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0075591'
3 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 256MB, SATA-3, ST3000VX009)
-
2,690 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132793'
4 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWT740UZSVA)
-
2,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0072515'
4 TB HDD CCTV WD PURPLE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD40PURZ)
ประกัน 3 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067621'
4 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VX007)
-
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134588'
6 TB HDD CCTV WD PURPLE (5640RPM, 128MB, SATA-3, WD62PURZ)
ประกัน 3 ปี
5,470 บาท
รวม VAT แล้ว
5,670 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0098402'
6TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VX001)
-
5,850 บาท
รวม VAT แล้ว
6,050 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128213'
8 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT380UZSVA)
-
7,220 บาท
รวม VAT แล้ว
7,420 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136217'
8 TB HDD CCTV SEAGATE SKYHAWK AI
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST8000VE001)
-
7,650 บาท
รวม VAT แล้ว
7,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137622'
8 TB HDD CCTV WD PURPLE PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD8001PURP)
ประกัน 5 ปี
8,750 บาท
รวม VAT แล้ว
8,950 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0128736'
10 TB HDD CCTV TOSHIBA S300
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWT31AUZSVA)
-
9,440 บาท
รวม VAT แล้ว
9,640 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0137404'
10 TB HDD CCTV WD PURPLE PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD101PURP)
ประกัน 5 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0129087'
12 TB HDD CCTV WD PURPLE
(7200RPM, 256MB, SATA-3, WD121PURZ)
ประกัน 3 ปี
12,500 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 400 บาท

HARD DISK PC SATA-III (500 GB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0133733'
500 GB HDD SEAGATE (16MB, SATA-3, IMPORT)
ประกัน 1 ปี
765 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 65 บาท

HARD DISK PC SATA-III (1 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0113277'
1 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD110UZSVA)
-
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061974'
1 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD10EZEX)
ประกัน 3 ปี
955 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058234'
1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DM010)
-
975 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 45 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0067252'
1 TB HDD WD RED NAS (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD10EFRX)
ประกัน 3 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,830 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0113203'
1 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST1000VN002)
-
1,880 บาท
รวม VAT แล้ว
1,930 บาท
ประหยัด 50 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0038853'
1 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD1003FZEX)
ประกัน 5 ปี
1,940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 50 บาท

HARD DISK PC SATA-III (2 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0132871'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD220UZSVA)
-
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0126595'
2 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZAZ)
ประกัน 3 ปี
1,610 บาท
รวม VAT แล้ว
1,670 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136256'
2 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZBX)
ประกัน 3 ปี
1,630 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0122075'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)
-
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
1,880 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127509'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM008)
-
1,930 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135255'
2 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD20EFZX)
ประกัน 3 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061967'
2 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST2000VN004)
-
2,410 บาท
รวม VAT แล้ว
2,470 บาท
ประหยัด 60 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0041667'
2 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD2003FZEX)
ประกัน 5 ปี
3,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 60 บาท

HARD DISK PC SATA-III (3 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0061968'
3 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST3000VN007)
-
3,090 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK PC SATA-III (4 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0132580'
4 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD240UZSVA)
-
2,700 บาท
รวม VAT แล้ว
2,800 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0058286'
4 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)
-
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135983'
4 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD40EZAZ)
ประกัน 3 ปี
3,190 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130273'
4 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 128MB, SATA-3, HDWQ140UZSVA)
-
3,670 บาท
รวม VAT แล้ว
3,770 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135256'
4 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD40EFZX)
ประกัน 3 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0061969'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5900RPM, 64MB, SATA-3, ST4000VN008)
-
4,020 บาท
รวม VAT แล้ว
4,120 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127821'
4 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 128MB, SATA-3, ST4000NE001)
-
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 100 บาท

HARD DISK PC SATA-III (6 TB)
select Note from advice_co_th.price where code='A0113281'
6 TB HDD TOSHIBA X300 (7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR160UZSVA)
-
4,970 บาท
รวม VAT แล้ว
5,130 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132581'
6 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG160UZSVA)
-
5,430 บาท
รวม VAT แล้ว
5,590 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136286'
6 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000VN001)
ประกัน 3 ปี
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 160 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135257'
6 TB HDD WD RED PLUS NAS
(5400RPM, 128MB, SATA-3, WD60EFZX)
ประกัน 3 ปี
5,730 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 160 บาท

HARD DISK PC SATA-III (8 TB UP)
select Note from advice_co_th.price where code='A0132582'
8 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWG180UZSVA)
-
7,330 บาท
รวม VAT แล้ว
7,530 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0131675'
8 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR180UZSVA)
-
7,490 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135258'
8 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, WD80EFBX)
ประกัน 3 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
9,200 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0130272'
10 TB HDD TOSHIBA N300 NAS
(7200RPM., 256MB.)
-
9,540 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135259'
10 TB HDD WD RED PLUS NAS
(7200RPM, 256MB, WD101EFBX)
ประกัน 3 ปี
11,640 บาท
รวม VAT แล้ว
11,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0127652'
10 TB HDD SEAGATE IRONWOLF
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST10000VN0008)
-
12,250 บาท
รวม VAT แล้ว
12,500 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0132868'
14 TB HDD SEAGATE IRONWOLF PRO
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST14000NE0008)
-
17,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0135261'
14 TB HDD WD RED PLUS (5400RPM, 512MB, WD140EFGX)
ประกัน 3 ปี
19,800 บาท
รวม VAT แล้ว
20,100 บาท
ประหยัด 300 บาท