เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023724' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 21 รายการ
HARD DISK PC SATA-III (500 GB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133733' and sp.pic_type='s'
500 GB HDD SEAGATE (16MB, SATA-3, IMPORT)
-
775 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 55 บาท

HARD DISK PC SATA-III (1 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113277' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD TOSHIBA P300 (7200RPM, 64MB, SATA-3, HDWD110UZSVA)
-
815 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061974' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD10EZEX)
-
945 บาท
รวม VAT แล้ว
980 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058234' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 64MB, SATA-3, ST1000DM010)
-
945 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0038853' and sp.pic_type='s'
1 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD1003FZEX)
-
2,610 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 180 บาท

HARD DISK PC SATA-III (2 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132871' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD220UZSVA)
-
1,355 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122075' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM005)
-
1,615 บาท
รวม VAT แล้ว
1,650 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136256' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLUE (7200RPM, 256MB,SATA-3, WD20EZBX)
-
1,639 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127509' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(7200RPM, 256MB, SATA-3, ST2000DM008)
-
1,755 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041667' and sp.pic_type='s'
2 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 64MB, SATA-3, WD2003FZEX)
-
3,920 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 70 บาท

HARD DISK PC SATA-III (4 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132580' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD240UZSVA)
-
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135983' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD40EZAZ)
-
2,749 บาท
รวม VAT แล้ว
2,870 บาท
ประหยัด 121 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058286' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST4000DM004)
-
3,260 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113510' and sp.pic_type='s'
4 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD4005FZBX)
-
6,215 บาท
รวม VAT แล้ว
6,950 บาท
ประหยัด 735 บาท

HARD DISK PC SATA-III (6 TB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142421' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD TOSHIBA P300 (5400RPM, 128MB, SATA-3, HDWD260UZSVA)
-
4,610 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126926' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD BLUE (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD60EZAZ)
-
5,170 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142256' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST6000DM003)
-
5,210 บาท
รวม VAT แล้ว
5,390 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128093' and sp.pic_type='s'
6 TB HDD WD BLACK (7200RPM, 256MB, SATA-3, WD6003FZBX)
-
7,435 บาท
รวม VAT แล้ว
7,950 บาท
ประหยัด 515 บาท

HARD DISK PC SATA-III (8 TB UP)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143766' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB, SATA-3, HDWR480UZSVA)
-
6,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141190' and sp.pic_type='s'
8 TB HDD SEAGATE BARRACUDA
(5400RPM, 256MB, SATA-3, ST8000DM004)
-
7,620 บาท
รวม VAT แล้ว
7,890 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130271' and sp.pic_type='s'
10 TB HDD TOSHIBA X300 GRAY
(7200RPM, 256MB.)
-
8,320 บาท
รวม VAT แล้ว
8,590 บาท
ประหยัด 270 บาท