เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '016994' GROUP BY pri.code order by pri.Url Hard Disk for PC
พบสินค้า 3 รายการ
Hard Disk PC SATA-III (6 TB)
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0126926'
6 TB HDD WD Blue (5400RPM, 64MB, SATA-3, WD60EZAZ)
ประกัน 3 ปี
4,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0071802'
6 TB HDD WD Red NAS (5400RPM, 256MB, SATA-3, WD60EFAX)
ประกัน 3 ปี
5,710 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0128093'
6 TB HDD WD Black (7800RPM, 256MB, SATA-3, WD6003FZBX)
ประกัน 5 ปี
8,150 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
ประหยัด 300 บาท