เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '021518' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Mouse
พบสินค้า 8 รายการ
NEOLUTION E-SPORT
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129740'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT ASURA V.2
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 60 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129739'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT AORURA V.2
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110382'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT PANTHER RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0110381'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT NEMESIS RGB
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 130 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129744'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT LEOPARD RGB
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129743'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT EMPEROR RGB
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129742'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT ELYSIUM
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129741'
OPTICAL MOUSE NEOLUTION E-SPORT CHAOS RGB
ประกัน 1 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 200 บาท