เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022922' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Keyboard
พบสินค้า 85 รายการ
AULA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138577' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3020 BLACK
ประกัน 2 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138576' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2028 BLACK
ประกัน 2 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138578' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA S2022 BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138579' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2066-II BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138580' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F3030 BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138581' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD AULA F2058 BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
810 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 180 บาท

FANTECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113267' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH K511
ประกัน 2 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125807' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH K613L FIGHTER II
ประกัน 2 ปี
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139080' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK856 (BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139081' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK856 (RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139079' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD FANTECH MK855 MAXFIT108
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

NEOLUTION ESPORT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137293' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NEOLUTION E-SPORT TERRABLADE
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 260 บาท

NUBWO X
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138939' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 BLUE-SWITCH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138941' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 BLUE-SWITCH
(BLUE/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138943' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 BLUE-SWITCH
(PURPLE/YELLOW)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138942' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 BLUE-SWITCH
(RED/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138944' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 BLUE-SWITCH
(YELLOW/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138945' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 RED-SWITCH
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138946' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 RED-SWITCH
(BLUE/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138948' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 RED-SWITCH
(PURPLE/YELLOW)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138947' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 RED-SWITCH
(RED/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138949' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD NUBWO-X ALISTAR X33 RED-SWITCH
(YELLOW/WHITE)
ประกัน 1 ปี
624 บาท
รวม VAT แล้ว
759 บาท
ประหยัด 135 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131199' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER X-100
ประกัน 1 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134040' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER X-200
ประกัน 1 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
840 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137409' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER KB-98A GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137410' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER KB-99B GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135508' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K-420 GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135509' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER K-430 GAMING RGB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137407' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER KB-82 GAMING RGB
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137408' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER KB-82 GAMING RGB
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137406' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD OKER KB-84 GAMING RGB
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 580 บาท

SIGNO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121979' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-730 CENTAURUS
ประกัน 1 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133568' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-718 INDIGO
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126337' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-728 INVEGO
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
915 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127468' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO KB-738 INFESTA
(RED-SWITCH)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129880' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-770 EMPERRO
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,280 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129881' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD SIGNO E-SPORT KB-771 TROOPER
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138298' and sp.pic_type='s'
WRIST REST SIGNO WR-500 ZUPLEX
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135784' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX FALCHION
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135786' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD ASUS ROG STRIX FALCHION
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
3,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 200 บาท

COOLER MASTER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137704' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER MK110 RGB
ประกัน 2 ปี
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121665' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK350 RGB (BROWN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137265' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137266' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB (RED-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137267' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK351 RGB (BROWN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138425' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB (BLUE-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138427' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB (RED-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138426' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK550 V2 RGB (BROWN-SWITCH)
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138428' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB BLACK
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138429' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB BLACK
(BROWN-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138430' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB WHITE
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138431' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER CK721 RGB WHITE
(BROWN-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126604' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER SK630 RGB (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 2 ปี
2,770 บาท
รวม VAT แล้ว
3,370 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126611' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD COOLER MASTER MK850 RGB (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 2 ปี
5,690 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135593' and sp.pic_type='s'
WRIST REST COOLER MASTER WR531 SIZE L
(WR-531-CRFC1)
ประกัน 2 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 130 บาท

CORSAIR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135584' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K60 (TH)
ประกัน 2 ปี
2,290 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135585' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K60 PRO (TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135587' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K95 PLATINUM MX BLUE XT RGB
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135588' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K95 PLATINUM MX SPEED XT RGB
ประกัน 2 ปี
6,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135583' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD CORSAIR K100 OPX SWITCH RGB
(US)
ประกัน 2 ปี
8,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129679' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400F
ประกัน 2 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132201' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK200
ประกัน 2 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132199' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK100
ประกัน 2 ปี
785 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 305 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132202' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK320
ประกัน 2 ปี
775 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130137' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK400Y
ประกัน 2 ปี
865 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 385 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130138' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HP GAMING GK600YS
ประกัน 2 ปี
1,145 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 145 บาท

HYPERX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134037' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS
(BLUE-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129960' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD HYPERX ALLOY ORIGINS
(RED-SWITCH)
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101131' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G413 CARBON GAMING
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131522' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 GX BLUE CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131520' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G512 GX RED LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130447' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD LOGITECH G PRO X CLICKY RGB
(US)
ประกัน 2 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128472' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128470' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING TACTIL RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
5,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132021' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING TKL CLICKY RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132022' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING TKL LINEAR RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132023' and sp.pic_type='s'
WIRELESS KEYBOARD LOGITECH G913 GAMING TKL TACTIL RGB
(TH)
ประกัน 2 ปี
6,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,990 บาท
ประหยัด 700 บาท

RAZER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135795' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS GREEN SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135796' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS YELLOW SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135791' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 GREEN SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,499 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135792' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD RAZER BLACKWIDOW V3 YELLOW SWITCH
(TH)
ประกัน 2 ปี
3,499 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

STEELSERIES
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131569' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 5
(US)
ประกัน 1 ปี
3,990 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129406' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 (RED-SWITCH)
(TH)
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129408' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX 7 TKL (RED-SWITCH)
(US)
ประกัน 1 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129411' and sp.pic_type='s'
KEYBOARD STEELSERIES APEX PRO TKL
(US)
ประกัน 1 ปี
7,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป