เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022924' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Headset
พบสินค้า 9 รายการ
STEELSERIES
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0129404'
HEADSET (2.1) STEELSERIES ARCTIS 1 WIRELESS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
3,440 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119948'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 3
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,190 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 200 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119949'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 5
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119950'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 5
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119951'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 7
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
4,877 บาท
รวม VAT แล้ว
5,577 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0119952'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS 7
(WHITE)
ประกัน 1 ปี
4,877 บาท
รวม VAT แล้ว
5,577 บาท
ประหยัด 700 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113947'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
5,040 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113988'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO
(BLACK) + GAMEDAC
ประกัน 1 ปี
5,990 บาท
รวม VAT แล้ว
7,490 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0113987'
HEADSET (7.1) STEELSERIES ARCTIS PRO WIRELESS
(BLACK)
ประกัน 1 ปี
10,850 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
ประหยัด 1,050 บาท