เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022929' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Headset
พบสินค้า 7 รายการ
LOGITECH
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0132363'
HEADSET (2.1) LOGITECH (ASTRO A10)
ประกัน 3 ปี
1,220 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 100 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124867'
HEADSET (2.1) LOGITECH G331
ประกัน 3 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0105723'
HEADSET (7.1) LOGITECH G433
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124868'
HEADSET (7.1) LOGITECH G431
ประกัน 3 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 300 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130449'
HEADSET (7.1) LOGITECH G PRO X
ประกัน 2 ปี
3,490 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 500 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0124869'
HEADSET (7.1) LOGITECH G633S
(BLACK)
ประกัน 2 ปี
3,840 บาท
รวม VAT แล้ว
4,390 บาท
ประหยัด 550 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133594'
HEADSET LOGITECH G733 LIGHTSPEED WIRELESS
(WHITE)
ประกัน 2 ปี
4,240 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 550 บาท