เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022931' GROUP BY pri.code order by pri.Url Gaming Headset
พบสินค้า 6 รายการ
COOLER MASTER
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123757'
HEADSET (IN-EAR) COOLERMASTER MASTERPULSE MH710
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0130070'
HEADSET (2.0) COOLERMASTER MASTERPULSE CH321 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,010 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133895'
HEADSET (2.0) COOLERMASTER MASTERPULSE CH630 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,640 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0123754'
HEADSET (2.0) COOLERMASTER MASTERPULSE MH751 GAMING
ประกัน 2 ปี
1,910 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133896'
HEADSET (7.1) COOLERMASTER MASTERPULSE CH650 GAMING
ประกัน 2 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 250 บาท
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0133897'
HEADSET (7.1) COOLERMASTER MASTERPULSE CH670 GAMING
ประกัน 2 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 300 บาท