เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023711' GROUP BY pri.code order by pri.Url เครื่องใช้ไฟฟ้า
พบสินค้า 50 รายการ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
select Note from advice_co_th.price where code='A0127901'
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ OTTO
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 20 บาท

Breaker
select Note from advice_co_th.price where code='A0136372'
BREAKER QO110VSC6T 10A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136373'
BREAKER QO116VSC6T 16A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136374'
BREAKER QO116VSC6T 20A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136375'
BREAKER QO116VSC6T 32A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
135 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 25 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136379'
BREAKER QO120C06RCBO30 20A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136380'
BREAKER QO120C06RCBO30 32A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 220 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136376'
MAIN BREAKER QO232VSC10T 32A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136377'
MAIN BREAKER QO250VSC10T 50A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136378'
MAIN BREAKER QO250VSC10T 63A SCH Schneider
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 150 บาท

ตู้ไฟ
select Note from advice_co_th.price where code='A0136143'
ตู้C-UNIT SDEL14 4ช่อง SCH SDEL14 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,355 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136144'
ตู้C-UNIT SDEL16 6ช่อง SCH SDEL16 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,455 บาท
ประหยัด 120 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136145'
ตู้C-UNIT SDEL110 10ช่อง SCH SDEL110 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,480 บาท
รวม VAT แล้ว
1,610 บาท
ประหยัด 130 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136146'
ตู้C-UNIT SDEL114 14ช่อง SCH SDEL114 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,800 บาท
ประหยัด 150 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136147'
ตู้C-UNIT 18 ช่อง SDEL118 SQD SDEL118 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,875 บาท
รวม VAT แล้ว
2,045 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136148'
ตู้C-UNIT S9HCL14 4ช่อง SCH S9HCL14 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136149'
ตู้C-UNIT S9HCL16 6ช่อง SCH S9HCL16 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,360 บาท
รวม VAT แล้ว
1,470 บาท
ประหยัด 110 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136150'
ตู้C-UNIT S9HCL110 10ช่อง SCH S9HCL110 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,660 บาท
ประหยัด 140 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136151'
ตู้C-UNIT S9HCL114 14ช่อง SCH S9HCL114 Schneider
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,900 บาท
ประหยัด 170 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136152'
ตู้ C-UNIT SET MAIN 32A 4ช่อง SCH SS9HCL14 Schneider
ประกัน 1 ปี
2,230 บาท
รวม VAT แล้ว
2,430 บาท
ประหยัด 200 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136154'
ตู้ C-UNIT SET MAIN 50A 6ช่อง SCH SS9HCL16 Schneider
ประกัน 1 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
3,010 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136155'
ตู้ C-UNIT SET MAIN 50A 10ช่อง SCH SS9HCL110 Schneider
ประกัน 1 ปี
3,220 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 380 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136156'
ตู้ C-UNIT SET MAIN 50A 14ช่อง SCH SS9HCL114 Schneider
ประกัน 1 ปี
3,985 บาท
รวม VAT แล้ว
4,385 บาท
ประหยัด 400 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136157'
ตู้ C-UNIT SPLIT BUS 8+4/กันดูด 63A SCH S9HCL18X4R63 Schneider
ประกัน 1 ปี
3,015 บาท
รวม VAT แล้ว
3,315 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136158'
ตู้ C-UNIT SPLIT BUS 8+8/กันดูด 63A SCH S9HCL18X8R63 Schneider
ประกัน 1 ปี
3,255 บาท
รวม VAT แล้ว
3,555 บาท
ประหยัด 300 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136159'
ตู้ C-UNIT SPLIT BUS 4+4/กันดูด 63A SCH S9HCL14X4R63 Schneider
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,060 บาท
ประหยัด 270 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136369'
ตู้ L/C+MAIN 12ช่อง QO3-100EZ12G/SN SQD Schneider
ประกัน 1 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 650 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136370'
ตู้ L/C+MAIN 18ช่อง QO3-100EZ18G/SN SQD Schneider
ประกัน 1 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,090 บาท
ประหยัด 800 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136371'
ตู้ L/C+MAIN 24ช่องQO3-100EZ24G/SN SQD Schneider
ประกัน 1 ปี
5,590 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 900 บาท

ปลั๊กและสวิทซ์ไฟฟ้า
select Note from advice_co_th.price where code='A0136120'
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ A7031F_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136121'
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ A7031F_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136122'
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ขนาดใหญ่ A7031F_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136123'
สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง A7032F_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
95 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136124'
สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง A7032F_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136125'
สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง A7032F_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136126'
สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ขนาดเล็ก A7033F_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136127'
สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ขนาดเล็ก A7033F_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136129'
สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ขนาดเล็ก A7033F_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136140'
สวิตช์สองทาง 1 ช่อง ขนาดใหญ่ A7031_2_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136141'
สวิตช์สองทาง 2 ช่อง A7032_2_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136142'
สวิตช์สองทาง 3 ช่อง A7033_2_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
127 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 13 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136131'
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป A70426UST_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 10 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136132'
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป A70426UST_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136133'
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูป A70426UST_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
136 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 14 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136134'
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง A70426USB_UST_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
345 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136135'
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง A70426USB_UST_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136136'
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา และ USB 1 ช่อง A70426USB_UST_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136137'
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ M3T_SIS_WE Schneider
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136138'
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ M3T_SIS_BK Schneider
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 40 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136139'
เต้ารับคู่ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลต์ M3T_SIS_GY Schneider
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 40 บาท