เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '022347' GROUP BY pri.code order by pri.Url เครื่องใช้ไฟฟ้า
พบสินค้า 9 รายการ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127901'
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ OTTO
ประกัน 15 วัน
399 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0127900'
เครื่องดูดฝุ่น OTTO
ประกัน 15 วัน
399 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131798'
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop 1C (25012)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
8,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131796'
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Mi Robot Vacuum-Mop Pro BK (26199)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
14,900 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131791'
เครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier 3H By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
5,190 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131792'
เครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Pro (16028)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
ประกัน 1 ปี
6,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131795'
ใส้กรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Anti-Bac Filter (14885)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131794'
ใส้กรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Anti-Bac Filter (15918)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป
select bandle,quantity_ from advice_co_th.branch_bandle where code='A0131793'
ใส้กรองเครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier HEPA Filter (24738)
By Order (กรุณาติดต่อฝ่ายขาย)
-
990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 1000 บาทขึ้นไป