เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024053' GROUP BY pri.code order by pri.Url Accessories Tablet
พบสินค้า 3 รายการ
HUAWEI M-Pencil
select Note from advice_co_th.price where code='A0132370'
HUAWEI M-Pencil MatePad Pro
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 500 บาท

APPLE PENCIL
select Note from advice_co_th.price where code='A0118900'
APPLE Pencil (MK0C2ZA/A) Version 1
ประกัน 1 ปี
3,325 บาท
รวม VAT แล้ว
3,400 บาท
ประหยัด 75 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0134373'
APPLE Pencil (MU8F2ZA/A) Version 2
ประกัน 1 ปี
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 150 บาท