เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025868' GROUP BY pri.code order by pri.Url Computer Set
พบสินค้า 31 รายการ
COMPUTER SET SET INTEL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142610' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I093
(I3-10100F/ASUS GEFORCE GTX1650 DUAL O4G DDR5)
-
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143801' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#106 (I5-11400F/RTX3050/8GB MSI GAMING X
(D6))
-
32,390 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140782' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I061
(I5-11400F/GIGABYTE RTX 3060 GAMING REV 2.0 LHR
-
34,990 บาท
รวม VAT แล้ว
35,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142915' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I096
(I5-12400F/GIGABYTE GTX1660TI 6GB OC D6)
-
32,900 บาท
รวม VAT แล้ว
33,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142916' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I097
(I5-12400F/GIGABYTE RTX3050 8GB GAMING OC D6)
-
37,400 บาท
รวม VAT แล้ว
38,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142414' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I087
(I5-12400/ASUS RTX3050 DUAL O8G)
-
41,390 บาท
รวม VAT แล้ว
44,800 บาท
ประหยัด 3,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142291' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I084
(I5-12400F/MSI RX6600 AMOR)
-
36,700 บาท
รวม VAT แล้ว
37,900 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142036' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I082
(I5-12500/GIGABYTE RTX3060 GAMING REV2.0 LHR)
-
43,000 บาท
รวม VAT แล้ว
44,000 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141558' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I074
(I5-12400F/ASUS RTX 3060 TI DUAL O8G MINI V2)
-
51,800 บาท
รวม VAT แล้ว
52,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141624' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I077
(I5-12400F/ASUS RTX3060 TI KO O8G V2 GAMING)
-
50,400 บาท
รวม VAT แล้ว
51,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143145' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I104
(I5-12400F/RTX3070TI/8GB PNY TRIPLE FAN XLR8 R)
-
54,400 บาท
รวม VAT แล้ว
56,000 บาท
ประหยัด 1,600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140799' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I065
(I7-11700F/INNO3D RTX3060 TWIN X2 LHR)
-
48,990 บาท
รวม VAT แล้ว
49,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142611' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I091
(I9-11900KF/RTX3070 TI 8GB GIGABYTE GAMING OC/D6)
-
78,000 บาท
รวม VAT แล้ว
80,500 บาท
ประหยัด 2,500 บาท

COMPUTER SET AMD
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143605' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A078
(RYZEN 3 4100/GIGABYTE RX 6500XT GAMING)
-
21,280 บาท
รวม VAT แล้ว
21,780 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143630' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A079 (RYZEN 5 3600/RX 6500XT/4GB ASUS DUAL O4G
(D6))
-
27,400 บาท
รวม VAT แล้ว
28,000 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143604' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A077
(RYZEN 5 4500/ASUS RX 6600 DUAL)
-
30,200 บาท
รวม VAT แล้ว
30,800 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143024' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A069
(RYZEN 5 5600G/NO VGA)
-
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,390 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143140' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A075
(RYZEN 5 5600G/NO VGA)
-
18,500 บาท
รวม VAT แล้ว
19,000 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140801' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A056
(RYZEN 5 5600G/ASUS RX 6600 DUAL 8G)
-
37,290 บาท
รวม VAT แล้ว
37,990 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142277' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A067
(RYZEN 5 5600X/POWER COLOR RX6500 XT FIGHTER)
-
35,700 บาท
รวม VAT แล้ว
36,400 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142276' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A066
(RYZEN 5 5600X/GIGABYTE RX6500 XT GAMING OC)
-
35,690 บาท
รวม VAT แล้ว
36,490 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143027' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A072
(RYZEN 5 5600X/MSI RX6600/8GB MSI MECH 2X D6)
-
35,590 บาท
รวม VAT แล้ว
36,990 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141452' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A060
(RYZEN 5 5600X/GIGABYTE 6600XT GAMING)
-
43,000 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141453' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A061
(RYZEN 5 5600X/ASUS RX 6600XT DUAL O8G)
-
42,290 บาท
รวม VAT แล้ว
43,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141454' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A062
(RYZEN 5 5600X/MSI RTX 3060 VENTUS 2X LHR)
-
43,290 บาท
รวม VAT แล้ว
44,900 บาท
ประหยัด 1,610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142292' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A065
(RYZEN 5 5600X/MSI RX 6600XT MECH 2X OCV1)
-
45,900 บาท
รวม VAT แล้ว
46,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143028' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A073 (RYZEN 5 5600X/GIGABYTE 6700XT/12GB GAMING
(OC/D6)
-
50,600 บาท
รวม VAT แล้ว
51,900 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143026' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A071
(RYZEN 5 5600X/GIGABYTE RTX3070/8GB GAMING OC/D6)
-
51,190 บาท
รวม VAT แล้ว
52,490 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139043' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A039
(RYZEN 7 5800X/POWER COLOUR RX 6800XT RED DEVIL)
-
68,400 บาท
รวม VAT แล้ว
69,900 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140154' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A052
(RYZEN 7 5800X/ASUS RX 6800XT TUF O16G)
-
78,000 บาท
รวม VAT แล้ว
79,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143029' and sp.pic_type='s'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A074
(RYZEN 7 5800X/ZOTAC RTX3080TI/12GB ZOTAC TRINITY)
-
79,000 บาท
รวม VAT แล้ว
80,900 บาท
ประหยัด 1,900 บาท