เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024017' GROUP BY pri.code order by pri.Url Computer Set
พบสินค้า 6 รายการ
COMPUTER SET INTEL
select Note from advice_co_th.price where code='A0136238'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I021
(I3-10100/GIGABYTE GTX 1650 SUPER WINDFORCE)
-
26,670 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 230 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136239'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I022
(I3-10100/MSI GTX 1650 SUPER GAMING X)
-
27,650 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 250 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136320'
COMPUTER SET : ADVICE_INTEL#I024
(I5-10400/ASUS RTX 3060 DUAL)
-
55,200 บาท
รวม VAT แล้ว
55,900 บาท
ประหยัด 700 บาท

COMPUTER SET AMD
select Note from advice_co_th.price where code='A0136057'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A019
(RYZEN3 3300X/GIGABYTE 1660 SUPER)
-
35,400 บาท
รวม VAT แล้ว
35,900 บาท
ประหยัด 500 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136056'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A020
(RYZEN7 5800X/SAPPHIRE RX 6700XT NITRO PLUS GAMI)
-
78,800 บาท
รวม VAT แล้ว
79,900 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select Note from advice_co_th.price where code='A0136185'
COMPUTER SET : ADVICE_AMD#A021
(RYZEN5 5600X/POWER COLOUR RX 6700XT)
-
63,900 บาท
รวม VAT แล้ว
64,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท