เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024291' GROUP BY pri.code order by pri.Url CASSETTE
พบสินค้า 14 รายการ
เทปพิมพ์อักษร
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137778' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-211
-
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137787' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-611
-
415 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130905' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-221
-
465 บาท
รวม VAT แล้ว
495 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130906' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-621
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137785' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-521
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085074' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-231
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130904' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-631
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137786' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-531
-
535 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137792' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-731
-
535 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137783' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-431
-
540 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137788' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-641
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137793' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-741
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137781' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-261
-
870 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137790' and sp.pic_type='s'
เทปพิมพ์อักษร BROTHER Tape Cassette TZE-661
-
870 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 70 บาท