เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024315' GROUP BY pri.code order by pri.Url Paper Thermal
พบสินค้า 5 รายการ
Paper Thermal
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132394' and sp.pic_type='s'
กระดาษความร้อน 57x38mm. (10ม้วน/1Pack)
-
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060174' and sp.pic_type='s'
กระดาษความร้อน 57x50mm. (10ม้วน/1Pack)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060175' and sp.pic_type='s'
กระดาษความร้อน 58x55mm. (10ม้วน/1Pack)
-
180 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116308' and sp.pic_type='s'
กระดาษความร้อน 80x80mm (2ม้วน/1Pack)
-
79 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0060257' and sp.pic_type='s'
กระดาษความร้อน 80x80mm. (10ม้วน/1Pack)
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 50 บาท