เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024520' GROUP BY pri.code order by pri.Url Speaker Sub Woofer
พบสินค้า 26 รายการ
Speaker 2.1
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085987' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) USB Green
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085988' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) USB Red
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085989' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO MEAN MACHINE
(NS030) USBYellow
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094455' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO ZONIXSHIELD (NS031) USB Yellow
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092814' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SP-21) USB Blue
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092818' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (SP-21) USB Wood
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128262' and sp.pic_type='s'
(2.1) NUBWO (NSB-F01) USB
ประกัน 1 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138555' and sp.pic_type='s'
(2.1) AULA (N-189) USB
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138707' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG COMET (D90) USB
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123399' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-X3) USB Black
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137617' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG ORBIT (EM-3107F) USB
ประกัน 1 ปี
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137618' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG METEORA (EM-3698F) USB
ประกัน 1 ปี
1,140 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087268' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D860B) USB
ประกัน 1 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066471' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X2)
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091320' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M16) USB
ประกัน 1 ปี
1,400 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138708' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG ECLIPSE II (EM-3092F) USB
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095194' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (D-918C) USB
ประกัน 1 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087271' and sp.pic_type='s'
(2.1) MUSIC D.J. (M-M560GA) USB
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137619' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG SATURN (EM-3085F) USB
ประกัน 1 ปี
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139296' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (M200) Platinum USB
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132479' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (T11)
ประกัน 1 ปี
1,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137620' and sp.pic_type='s'
(2.1) SAAG PORINA (EM-3086F) USB
ประกัน 1 ปี
1,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066472' and sp.pic_type='s'
(2.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,850 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137434' and sp.pic_type='s'
(2.1) CREATIVE SOUND BAR STAGE V.1
ประกัน 1 ปี
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138549' and sp.pic_type='s'
(2.1) CREATIVE SOUND BAR STAGE V.2
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,500 บาท
ประหยัด 300 บาท

Speaker 5.1
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066474' and sp.pic_type='s'
(5.1) MICROLAB (X3)
ประกัน 1 ปี
4,160 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 530 บาท