เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024664' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Multifunction
พบสินค้า 15 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132788' and sp.pic_type='s'
HP Laser MFP 135A
ประกัน 3 ปี
4,050 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128565' and sp.pic_type='s'
HP Laser MFP 135W
ประกัน 3 ปี
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,650 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134371' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro MFP M428FDN
ประกัน 3 ปี
15,600 บาท
รวม VAT แล้ว
16,200 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137672' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Color MFP M182N
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
19,200 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135479' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Color MFP183FW
ประกัน 3 ปี
19,500 บาท
รวม VAT แล้ว
20,150 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139096' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Color M283FDN
ประกัน 3 ปี
28,000 บาท
รวม VAT แล้ว
29,000 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070903' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser MFC-L2700D
ประกัน 3 ปี
5,680 บาท
รวม VAT แล้ว
5,830 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123772' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser MFC-L2770DW
ประกัน 3 ปี
12,900 บาท
รวม VAT แล้ว
13,600 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125471' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser Color DCP-L3551CDW
ประกัน 3 ปี
13,950 บาท
รวม VAT แล้ว
14,350 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122289' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser Color MFC-L3750CDW
ประกัน 3 ปี
17,300 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046698' and sp.pic_type='s'
CANON Laser MF-3010
ประกัน 3 ปี
4,670 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 120 บาท

FUJIFILM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143370' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser ApeosPort 3410SD
ประกัน 3 ปี
10,240 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143434' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color ApeosPort APC2410
ประกัน 3 ปี
15,250 บาท
รวม VAT แล้ว
15,850 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139384' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color Apeos C325DW
ประกัน 3 ปี
17,450 บาท
รวม VAT แล้ว
17,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139385' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color C325Z
ประกัน 3 ปี
22,400 บาท
รวม VAT แล้ว
23,100 บาท
ประหยัด 700 บาท