เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024692' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Acer
พบสินค้า 43 รายการ
Adapter NB ACER (2.5*0.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096136' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101844' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ACER (3.0*1.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104641' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (3.0*1.0mm) 12V 1.5A
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB ACER (5.5*2.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096113' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.16A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0029210' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.16A Power Max
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039905' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096139' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095256' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024309' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.42A Power Max
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110622' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039908' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096948' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095258' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0027814' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116848' and sp.pic_type='s'
Adpater NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 7.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110348' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*2.5mm) 19V 9.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,750 บาท
ประหยัด 200 บาท

Adapter NB ACER (5.5*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051143' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 1.58A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130255' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 2.1A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133379' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 2.15A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131063' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.16A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096114' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.16A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130256' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096143' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039904' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024308' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110585' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130257' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096133' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039907' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095257' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024310' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098725' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110586' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 4.74A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107344' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 7.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135082' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (5.5*1.7mm) 19V 9.23A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB ACER (4.8*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096135' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.8*1.7mm) 12V 3.0A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096141' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101843' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.8*1.7mm) 18.5V 3.5A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ACER (4.0*1.35mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096222' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.0*1.35mm) 19V 2.37A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
340 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101846' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (4.0*1.35mm) 19V 2.37A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ACER (3.0*1.1mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101845' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115153' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130258' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ACER (3.0*1.1mm) 19V 3.42A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท