เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024685' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Asus
พบสินค้า 52 รายการ
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115150' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 2.5A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115157' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 9.5V 3.78A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044626' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098862' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039546' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111075' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 12V 3A 'GENUINE'
(สีขาว)
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116435' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.8*1.7mm) 19V 2.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130247' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101839' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 1.75A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096138' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083575' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098751' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 2.37A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130244' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070037' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A ''POWERMAX''
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098752' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 3.42A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130248' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.0*1.35mm) 19V 4.74A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท

Adapter NB ASUS (Micro USB)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111206' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (Micro USB) 19V 1.75A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096234' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098860' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095261' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085879' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097286' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110588' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101841' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.1mm) 19V 2.37A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท

Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135084' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (6.0*3.7mm) 20V 7.5A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,395 บาท
รวม VAT แล้ว
1,525 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101700' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (3.0*1.0mm) 19V 2.37A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111076' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 2.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130245' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096951' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045045' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A Power Max
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110624' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 3.42A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130246' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096954' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095264' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045046' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110629' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 4.74A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098769' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 6.32A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098754' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*2.5mm) 19V 9.23A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,960 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 230 บาท

Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130249' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096826' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098861' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085883' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116434' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.5*0.7mm) 19V 2.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100285' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*1.7mm) 19V 3.42A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044627' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.3*1.0mm) 19V 2.1A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท

Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095260' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (5.5*0.7mm) 19V 2.1A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท

Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051141' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (2.0*0.7mm) 19V 2.1A ''POWERMAX''
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0097336' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
645 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110628' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101840' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 3.42A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110347' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 6.32A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112653' and sp.pic_type='s'
Adapter NB ASUS (4.5*3.0mm) 19V 6.32A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท