เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024712' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Dell
พบสินค้า 36 รายการ
Adapter NB DELL (TYPE-C)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116849' and sp.pic_type='s'
Adpater NB DELL (TYPE-C) 20V 2.25A 45w Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,600 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116850' and sp.pic_type='s'
Adapter Dell 20V (TYPE-C) 3.25A 65w Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,695 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 195 บาท

Adapter NB DELL Bullet
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107977' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.8*1.7) Bullet 19.5V 4.62A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098758' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.0*1.7) Bullet 19.5V 3.34A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท

Adapter NB DELL (7.4*5.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130254' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096152' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096828' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
380 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096402' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110632' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.4A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110634' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098757' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115160' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 3.34A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130250' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098804' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046281' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096392' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A Slim 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110635' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 4.62A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111207' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 6.7A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,175 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111208' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 7.7A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116437' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 10.8A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,240 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111078' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (7.4*5.0mm) 19.5V 12.3A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 200 บาท

Adapter NB DELL (5.5*2.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096150' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095274' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085897' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (5.5*2.5mm) 19V 1.58A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB DELL (5.5*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044647' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (5.5*1.7mm) 19V mini 1.58A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 35 บาท

Adapter NB DELL (4.5*3.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096151' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101701' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092580' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111200' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 2.31A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130253' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135083' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
635 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098756' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 3.34A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
965 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130251' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096382' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 4.62A 'OEM'
ประกัน 1 ปี
575 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111077' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.5*3.0mm) 19.5V 6.67A Slim 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 270 บาท

Adapter NB DELL (4.0*1.7mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131064' and sp.pic_type='s'
Adapter NB DELL (4.0*1.7mm) 19.5V 4.62A 'MAGIC TECH'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท