เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024689' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB SAMSUNG
พบสินค้า 23 รายการ
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129804' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A Slim 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107316' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 1.43A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107310' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 2.14A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104475' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (6.5*4.4mm) 14V 4A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท

Adapter NB SAMSUNG (5.5*4.5mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111089' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*4.5mm) 19V 3.16A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104481' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 14V 3A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096830' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102057' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095289' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048544' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098719' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 2.1A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044649' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A ''THREEBOY''
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096961' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046718' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110616' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 3.16A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
860 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0044648' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095291' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'PARTNB'
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096965' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046719' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
435 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098905' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (5.5*3.0mm) 19V 4.74A 'GENUINE'
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 130 บาท

Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096829' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098801' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077859' and sp.pic_type='s'
Adapter NB SAMSUNG (3.0*1.1mm) 19V 2.1A 'POWERMAX'
ประกัน 1 ปี
405 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 45 บาท