เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025122' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter NB Universal
พบสินค้า 19 รายการ
60W-180W
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131498' and sp.pic_type='s'
Adapter NB USB-C+A 45w ING-ADP-45HWTUA 'Innergie'
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131497' and sp.pic_type='s'
Adapter NB USB-C+A 45w ING-ADP-45HWTRC 'Innergie'
ประกัน 3 ปี
1,270 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085123' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Type-C 60W 'Huntkey'
ประกัน 2 ปี
805 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138458' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Type-C 65w (ING-ADP-65JWBZU) 'Innergie'
ประกัน 2 ปี
815 บาท
รวม VAT แล้ว
905 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100224' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w Auto 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126049' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w For Asus ING-ADP-65DW-YZUE 'Innergie'
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126047' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w For Acer ING-ADP-65DW-YZUD 'Innergie'
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126050' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w For Acer ING-ADP-65DW-YZUD 'Innergie'
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126051' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w For HP ING-ADP-65DW-YZUB 'Innergie'
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126052' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w For Lenovo ING-ADP-65DW-YZUC ' Innergie'
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132640' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 65w ING-ADP-65DW-YZU 'Innergie'
ประกัน 1 ปี
825 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063410' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 90w Auto Slim 'THREEBOY'
ประกัน 1 ปี
465 บาท
รวม VAT แล้ว
525 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100223' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 90w Auto 'SKYHORSE'
ประกัน 1 ปี
500 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105541' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universa 90w For CAR CHARGER 'HuntKey'
ประกัน 2 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137744' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 90w ING-ADP-90NEBUA 'Innergie'
ประกัน 3 ปี
1,035 บาท
รวม VAT แล้ว
1,155 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104705' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 90w ULTRA 'HuntKey'
ประกัน 2 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,180 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0042644' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 100w Auto 'TOP'
ประกัน 1 ปี
370 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0061049' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 120w Gamming Auto 'Huntkey'
ประกัน 2 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129714' and sp.pic_type='s'
Adapter NB Universal 180w ING-ADP-180TBFZU
(19.5V/9.23A )'Innergie'
ประกัน 3 ปี
1,495 บาท
รวม VAT แล้ว
1,690 บาท
ประหยัด 195 บาท