เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024891' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cable & Marker
พบสินค้า 105 รายการ
Cable UTP CAT5 - UTP CAT5e
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123780' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 2m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
13 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045059' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 3m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123781' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 3m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
15 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045060' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123782' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 5m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123783' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 10m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
45 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123784' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 15m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045062' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 15m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045063' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 20m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123785' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 20m. GLINK
(GLINK20) White
ประกัน 1 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045064' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 30m. TOP คละสี
ประกัน 2 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123787' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 40m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123788' and sp.pic_type='s'
CAT5 UTP Cable 50m. GLINK
(20) White
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045943' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 1m. LINK
(US-5003) คละสี
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
60 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126530' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 2m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
39 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045944' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 2m. LINK
(US-5006LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
50 บาท
รวม VAT แล้ว
70 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130652' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 3m. MAP (P5E-8030) Blue
ประกัน 30 ปี
40 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126531' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 3m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
59 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045945' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 3m. LINK
(US-5010LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
60 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126532' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 5m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045946' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 5m. LINK
(US-5015LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
115 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126533' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 10m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
85 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045947' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 10m. LINK
(US-5020) คละสี
ประกัน 30 ปี
140 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126534' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 15m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
100 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120281' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 15m. LINK
(US-5025) คละสี
ประกัน 30 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126535' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 20m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
155 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090742' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable 20m. LINK
(US-5030) คละสี
ประกัน 30 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 90 บาท

Cable Marker
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012057' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.0
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012058' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.1
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012059' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.2
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012060' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.3
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012061' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.4
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012062' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.5
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012063' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.6
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012064' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.7
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012065' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.8
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0012066' and sp.pic_type='s'
Cable Marker - No.9
-
27 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 8 บาท

Cable Telephone
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080926' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1022) 2 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085923' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1032) 2 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080827' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1024) 4 CORE, 24 AWG
ประกัน 30 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085924' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (100m/Box) LINK
(UL-1034) 4 CORE, 22 AWG
ประกัน 30 ปี
790 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091467' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (200m/Box) LINK
(UL-1102) FIG 8 UTP Dropwire 0.50 mm.
ประกัน 30 ปี
1,650 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091468' and sp.pic_type='s'
Cable Telephone (200m/Box) LINK
(UL-1102) FIG 8 UTP Dropwire 0.65 mm.
ประกัน 30 ปี
1,780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,980 บาท
ประหยัด 200 บาท

Cable CAT6 (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055199' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL6001)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101717' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL6002) Outdoor
ประกัน 1 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112080' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106A-1)
ประกัน 30 ปี
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123964' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106-1)
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,500 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128327' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9106OUT-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 380 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125908' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL6008) Outdoor
ประกัน 1 ปี
1,730 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0112079' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106A)
ประกัน 30 ปี
2,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
ประหยัด 760 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0024490' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 24AWG
(1427071-6)
ประกัน 30 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045877' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(884022314/10)
ประกัน 30 ปี
3,700 บาท
รวม VAT แล้ว
4,190 บาท
ประหยัด 490 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080031' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106)
ประกัน 30 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,350 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045959' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9116)
ประกัน 30 ปี
3,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084473' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(1427319-1) Outdoor
ประกัน 30 ปี
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045960' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106OUT) Outdoor
ประกัน 30 ปี
4,300 บาท
รวม VAT แล้ว
5,600 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120864' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9106MD) Outdoor Sling
ประกัน 30 ปี
4,500 บาท
รวม VAT แล้ว
5,700 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079652' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable (305m/Box) LINK
(US-9136LSZH)
ประกัน 30 ปี
5,290 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 1,300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135136' and sp.pic_type='s'
CAT6A F/TP LSZH Cable (305m/Box) Commscope 23AWG
(884024508/10)
ประกัน 30 ปี
4,990 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

Cable CAT5 - CAT5e (Box)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051368' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5001)
ประกัน 1 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103159' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) GLINK
(GL5002) Outdoor
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
500 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126899' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) XLL
(คละสี)
ประกัน 2 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0064349' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m/Box) LINK
(US-9015-1)
ประกัน 30 ปี
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127435' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor
(US-9015M-1)
ประกัน 30 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117596' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor
(US-9045-1)
ประกัน 30 ปี
1,150 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127437' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (100m./Box) LINK Outdoor
(US-9015MW-1)
ประกัน 30 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113360' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) GLINK Outdoor
(GL5008)
ประกัน 1 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122847' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) GLINK
(GLG-5004)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117721' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m/Box) GLINK
(GL5009)
ประกัน 1 ปี
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
2,100 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126955' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) GLINK Outdoor Power Wire
(GLG-5009)
ประกัน 1 ปี
2,350 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045941' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015)
ประกัน 30 ปี
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135992' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9015LSZH)
ประกัน 30 ปี
2,630 บาท
รวม VAT แล้ว
3,600 บาท
ประหยัด 970 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045942' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor
(US-9045)
ประกัน 30 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055319' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor
(US-9015M)
ประกัน 30 ปี
3,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,250 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045988' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK
(US-9035)
ประกัน 30 ปี
3,800 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091317' and sp.pic_type='s'
CAT5e UTP Cable (305m./Box) LINK Outdoor Power Wire
(US-9015PW)
ประกัน 30 ปี
7,500 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
ประหยัด 950 บาท

Cable UTP CAT6 - CAT6A
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045948' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 1m. LINK (US-5101LZ-X) คละสี
ประกัน 30 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053881' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126536' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
49 บาท
รวม VAT แล้ว
59 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045949' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 2m. LINK (US-5102LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053882' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
25 บาท
รวม VAT แล้ว
40 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126537' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
64 บาท
รวม VAT แล้ว
79 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045950' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5103LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
75 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090756' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 3m. LINK (US-5143-8) Light Blue
(สายแบน)
ประกัน 30 ปี
95 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084785' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
35 บาท
รวม VAT แล้ว
50 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126538' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. XLL คละสี
ประกัน 2 ปี
74 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045951' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 5m. LINK (US-5105) คละสี
ประกัน 30 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084786' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045952' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 10m. LINK
(US-5110) คละสี
ประกัน 30 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100385' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090743' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 15m. LINK
(US-5115LZ) คละสี
ประกัน 30 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100386' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
120 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090744' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 20m. LINK
(US-5120) คละสี
ประกัน 30 ปี
330 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100387' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 30m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100388' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 40m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100389' and sp.pic_type='s'
CAT6 UTP Cable 50m. GLINK
(GLINK06) คละสี
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135137' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 1m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135138' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 2m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135139' and sp.pic_type='s'
CAT6A UTP Cable 3m. Commscope
(NPC6ASZDB-BL001M)
ประกัน 5 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131606' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 3m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
55 บาท
รวม VAT แล้ว
80 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131607' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 5m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
65 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131608' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 10m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
90 บาท
รวม VAT แล้ว
130 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131609' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 15m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
120 บาท
รวม VAT แล้ว
160 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131610' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 20m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131611' and sp.pic_type='s'
CAT6e UTP Cable 30m. BRILLIANT
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 55 บาท