เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024940' GROUP BY pri.code order by pri.Url Plate / Converter / Splitter
พบสินค้า 18 รายการ
SPLITTER & CONNECTOR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0017105' and sp.pic_type='s'
ADSL SPLITTER
ประกัน 3 เดือน
11 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136368' and sp.pic_type='s'
LAN Splitter 1ออก 2
ประกัน 7 วัน
10 บาท
รวม VAT แล้ว
15 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0022552' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 (FF)
ประกัน 1 ปี
6 บาท
รวม VAT แล้ว
10 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123909' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 LINK CAT6
(US-4006IL)
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125808' and sp.pic_type='s'
Connector RJ45 CAT6A Commscope
(1711716-1)
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท

Face Plate / Wall Box
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0049428' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง LINK (US-2311)
ประกัน 30 ปี
16 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050099' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001A)
ประกัน 30 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085903' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2001AWH) White
ประกัน 30 ปี
17 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091474' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 1 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2121A) Shutter White
ประกัน 30 ปี
27 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080036' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2312)
ประกัน 30 ปี
16 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 4 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085906' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002AWH) White
ประกัน 30 ปี
18 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0050100' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK (US-2002A)
ประกัน 30 ปี
17 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091475' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 2 ช่อง LINK (US-2122A) Shutter Whi
te
ประกัน 30 ปี
28 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 2 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080853' and sp.pic_type='s'
Face Plate หน้ากาก 4 ช่อง LINK (US-2314)
ประกัน 30 ปี
17 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 3 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0057317' and sp.pic_type='s'
Face Plate ตัวแปลงหน้ากากตัวเมีย LINK (US-2006) (10/Pack)
ประกัน 30 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
90 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052889' and sp.pic_type='s'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15)
ประกัน 30 ปี
19 บาท
รวม VAT แล้ว
29 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080854' and sp.pic_type='s'
Wall Box 2x4 ลึก 38mm. LINK (US-20
15WH)
ประกัน 30 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0045986' and sp.pic_type='s'
Surface Mount Box With Shutter 2 Port LINK
(US-2119)
ประกัน 30 ปี
45 บาท
รวม VAT แล้ว
55 บาท
ประหยัด 10 บาท