เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024975' GROUP BY pri.code order by pri.Url Wireless USB Adapter
พบสินค้า 52 รายการ
D-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114147' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-121) N150
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054537' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-123) N150
Life time
180 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113228' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-131) N300
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0080373' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-171) AC600 Dual Band
Life time
490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093838' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-172) AC600 Dual Band High Gain
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132204' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-181 Nano) AC1300 Dual Band
Life time
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123932' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-182) AC1300 Dual Band
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138858' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-185) AC1200 Dual Band
Life time
750 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092288' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-192) AC1900 Dual Band
Life time
1,390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138857' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter D-LINK
(DWA-X1850) AX1800 Dual Band
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105322' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC53 Nano) AC1200 Dual Band
ประกัน 5 ปี
599 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0081980' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ASUS
(USB-AC56) AC1300 Dual Band
ประกัน 5 ปี
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 160 บาท

TP-LINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129712' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 4.0 Adapter TP-LINK
(UB400)
Life time
209 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138732' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 5.0 Adapter TP-LINK
(UB500)
Life time
250 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091101' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN725N) N150
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091198' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN727N) N150
Life time
199 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091199' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN823N) N300
Life time
260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091046' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN821N) N300
Life time
280 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091042' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN722N) N150 High Gain
Life time
330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123226' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Nano) AC600 Dual Band
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091200' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN822N) N300 High Gain
Life time
470 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125503' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U Plus) AC600 Dual Band High Power
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127083' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T2U V3) AC600 Dual Band
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091203' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(TL-WN8200ND) N300 High Power
Life time
550 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126256' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U) AC1300 Dual Band
Life time
720 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136222' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T3U PLUS) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
890 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091205' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T4U) AC1300 Dual Band High Gain
Life time
950 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098089' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TP-LINK
(Archer T9UH) AC1900 Dual Band High Gain
Life time
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

ALFA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083857' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036AC) AC1200 High Gain
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124016' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter ALFA
(AWUS036ACH) AC1200 High Power
ประกัน 1 ปี
1,570 บาท
รวม VAT แล้ว
1,740 บาท
ประหยัด 170 บาท

PLANET
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126127' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U554) N150
Life time
150 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126129' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter PLANET
(WNL-U55HA) N300 High Gain
Life time
400 บาท
รวม VAT แล้ว
435 บาท
ประหยัด 35 บาท

MERCUSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136905' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW150US) N150
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
125 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136906' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UM) N300
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
209 บาท
ประหยัด 24 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136907' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MW300UH) N300 High Gain
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136908' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter MERCUSYS
(MU6H) AC650 Dual Band High Gain
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
305 บาท
ประหยัด 30 บาท

EDIMAX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134007' and sp.pic_type='s'
Bluetooth USB 5.0 Adapter EDIMAX
(BT8500)
Life time
315 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078110' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7811Un V2 Nano) N150
(Lifetime Forever)
Life time
265 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109734' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7611ULB) N150
(Lifetime Forever)
Life time
295 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078112' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7612UAn V2) N300 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
455 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078096' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7711USN) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
405 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133162' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX ( EW-7611UCB 2-in-1) AC600 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109736' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter EDIMAX (EW-7822ULC) AC1200 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
820 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 95 บาท

TOTOLINK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091434' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129944' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160USM Mini) N150
(Lifetime Forever)
Life time
160 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128506' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N160UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
215 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091433' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N150UA) N150 High Gain
(Lifetime Forever)
Life time
264 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091479' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (N300UM) N300
(Lifetime Forever)
Life time
270 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 29 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105462' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A650UA) AC650 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
345 บาท
รวม VAT แล้ว
399 บาท
ประหยัด 54 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130143' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter TOTOLINK (A2000USM) AC1300 Dual Band
(Lifetime Forever)
Life time
590 บาท
รวม VAT แล้ว
665 บาท
ประหยัด 75 บาท

LINKSYS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102096' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter LINKSYS
(WUSB6100M) AC600 Dual Band
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0084788' and sp.pic_type='s'
Wireless USB Adapter LINKSYS
(WUSB6300) AC1200 Dual Band
ประกัน 1 ปี
875 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป