เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025546' GROUP BY pri.code order by pri.Url Combo Set
พบสินค้า 75 รายการ
ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141383' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS ACER White
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141384' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS ACER Pink
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141385' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS ACER Blue
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 120 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130872' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB HP (KM300F) Black
ประกัน 2 ปี
385 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132519' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB HP (GK1100) Black
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 110 บาท

LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0037387' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB LOGITECH (MK200) Black
ประกัน 3 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046217' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK220) Black
ประกัน 3 ปี
620 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094917' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK240) Nano Black
ประกัน 3 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085841' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK235) Black
ประกัน 1 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0068079' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK270R) Black
ประกัน 3 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
920 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133621' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK295) Black
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0074963' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK345) Black
ประกัน 1 ปี
920 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111917' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK545) Black
ประกัน 1 ปี
1,445 บาท
รวม VAT แล้ว
1,820 บาท
ประหยัด 375 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127550' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK470) Graphite
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127551' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK470) OffWhite
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136747' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LOGITECH
(MK850) Black
ประกัน 1 ปี
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 400 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095911' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MICROSOFT (Desktop 600) Black 'APB-00021'
ประกัน 3 ปี
545 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087357' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MICROSOFT
(Desktop 2000) Black 'M7J-00027'
ประกัน 3 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135268' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MICROSOFT
(Desktop 900) Black 'PT3-00026'
ประกัน 3 ปี
1,130 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098499' and sp.pic_type='s'
(2in1) BLUETOOTH MICROSOFT
(Designer) Black '7N9-00027'
ประกัน 3 ปี
2,890 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 400 บาท

MOFII
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142213' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MOFII (SWEET) Pink
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142214' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MOFII (SWEET) Green
ประกัน 1 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142215' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MOFII (SWEET) Mixed Pink
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128545' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB RAPOO (X120Pro) Black
ประกัน 2 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124063' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS RAPOO (X1800S) Black
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136611' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS RAPOO (X260) Pink
ประกัน 2 ปี
455 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136610' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS RAPOO (X260) Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117652' and sp.pic_type='s'
(2in1) MULTI MODE RAPOO (8000M) Black
ประกัน 2 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134012' and sp.pic_type='s'
(2in1) MULTI MODE RAPOO (8000M) White
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132167' and sp.pic_type='s'
(2in1) MULTI MODE RAPOO (8050T) Black
ประกัน 2 ปี
560 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126040' and sp.pic_type='s'
(2in1) MULTI MODE RAPOO (9000M) Black
ประกัน 2 ปี
655 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 195 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127658' and sp.pic_type='s'
(2in1) MULTI MODE Keyboard RAPOO
(9300M) White
ประกัน 2 ปี
925 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 265 บาท

LECOO by LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141772' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB LECOO (CM101) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140600' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB LECOO (CM104) Black By LENOVO
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140601' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB LECOO (KM1001) Black By LENOVO
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
360 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140602' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LECOO (KM2001) Black By LENOVO
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138692' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS LECOO (KW202) Black by LENOVO
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 100 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135066' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (K-19/M-9) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122445' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (KB-674/M-65) Black
ประกัน 1 ปี
195 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039622' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (KB-888/M-179) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088314' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Blue
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088313' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (KB-222/M-103) Black/Red
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0113554' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (K17+71) Black
ประกัน 1 ปี
215 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105607' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB MD-TECH (K-3/M-30) Black
ประกัน 1 ปี
225 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132249' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MD-TECH (RF-KM3500) Black
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082646' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MD-TECH (K7+M199) Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090238' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MD-TECH (K7+M199) White
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 80 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131678' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB NUBWO (NKM623 SAVITAR) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139584' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB NUBWO (NKM623 SAVITAR) White
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139585' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB NUBWO (NKM623 SAVITAR) Pink
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140293' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB NUBWO (NKM627) BUSINESS Black
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114712' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS NUBWO (NKM-240 SENCILLO) Gray/Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114709' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS NUBWO (NKM-240 SENCILLO) Red/Black
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 45 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126284' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Black
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126286' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (KB-4018) Green
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092490' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (KM-3189) Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135868' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (KM-6120) Black
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134511' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (K-782) Black
ประกัน 2 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143449' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB OKER (KM-8120) Black
ประกัน 1 ปี
214 บาท
รวม VAT แล้ว
299 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134512' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K-783) Black
ประกัน 2 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138853' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K-885) Black
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138856' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K-885) Green
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138854' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K-885) Pink
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138855' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K-885) White
ประกัน 2 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105685' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K8830) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105686' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K8830) Green
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105687' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K8830) Pink
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
430 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116846' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K9300) Black
ประกัน 2 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 61 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0116847' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K9300) White
ประกัน 2 ปี
379 บาท
รวม VAT แล้ว
440 บาท
ประหยัด 61 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130402' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS OKER (K7800) Black
ประกัน 2 ปี
390 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 70 บาท

SGEAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142729' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS MULTIMEDIA SGEAR
(MK-S110) Black
ประกัน 2 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142727' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS SGEAR (MK-M411) Thin Pink
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 194 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142728' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS SGEAR (MK-M411) Thin Mint
ประกัน 2 ปี
555 บาท
รวม VAT แล้ว
749 บาท
ประหยัด 194 บาท

SMILE
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140224' and sp.pic_type='s'
(2in1) USB SMILE (ZE-9100) Black
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138305' and sp.pic_type='s'
(2in1) WIRELESS SMILE (G5000) Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท