เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025323' GROUP BY pri.code order by pri.Url Headset
พบสินค้า 67 รายการ
LOGITECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135446' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H111) Black
ประกัน 1 ปี
299 บาท
รวม VAT แล้ว
319 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136401' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H110) Black
ประกัน 2 ปี
239 บาท
รวม VAT แล้ว
329 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135447' and sp.pic_type='s'
Headset LOGITECH Stereo (H151) Black
ประกัน 1 ปี
389 บาท
รวม VAT แล้ว
499 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135448' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H340) Black
ประกัน 2 ปี
625 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136343' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H370) Black
ประกัน 2 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137880' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H390) Black
ประกัน 2 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135449' and sp.pic_type='s'
USB Headset LOGITECH (H540) Black
ประกัน 2 ปี
1,199 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 191 บาท

MICROSOFT
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136624' and sp.pic_type='s'
USB Headset MICROSOFT Lifechat LX-3000
(JUG-00017) Black
ประกัน 3 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท

POLY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142280' and sp.pic_type='s'
Headset POLY Blackwire (C3225) Black
ประกัน 2 ปี
2,380 บาท
รวม VAT แล้ว
2,820 บาท
ประหยัด 440 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142278' and sp.pic_type='s'
Headset POLY Blackwire (5220) Black
ประกัน 2 ปี
3,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,290 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142287' and sp.pic_type='s'
USB Headset POLY Blackwire
(C3220) Black
ประกัน 2 ปี
1,490 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 300 บาท

EGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143495' and sp.pic_type='s'
Headset EGA LITE H103 (Black)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143496' and sp.pic_type='s'
Headset EGA LITE H103 (Pink)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143497' and sp.pic_type='s'
Headset EGA LITE H103 (White)
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 70 บาท

GADONX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141798' and sp.pic_type='s'
USB Headset GADONX (GHX-25) Black
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142847' and sp.pic_type='s'
USB Headset GADONX (GHX-25) White
ประกัน 1 ปี
360 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 90 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129773' and sp.pic_type='s'
Earphone HP (H150) Black
ประกัน 2 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
310 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129774' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H100) Black
ประกัน 2 ปี
270 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134517' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H120) Black
ประกัน 2 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129775' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H220) Black
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130738' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H360) Black
ประกัน 2 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130739' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H200) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135174' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H320) Black
ประกัน 2 ปี
490 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132373' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H300) Black
ประกัน 2 ปี
509 บาท
รวม VAT แล้ว
630 บาท
ประหยัด 121 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135984' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H500) Black
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136384' and sp.pic_type='s'
Headset HP (H500) Gold
ประกัน 2 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136764' and sp.pic_type='s'
USB Headset HP (H120G) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131556' and sp.pic_type='s'
USB Headset HP (H360G) Black
ประกัน 2 ปี
480 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 70 บาท

LECOO BY LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139301' and sp.pic_type='s'
Headset LECOO By LENOVO (HT106) Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140912' and sp.pic_type='s'
Headset LECOO By LENOVO (HT401) Black
ประกัน 1 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140913' and sp.pic_type='s'
USB Headset LECOO By LENOVO
(HT401) Black
ประกัน 1 ปี
255 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 65 บาท

MD-TECH
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104080' and sp.pic_type='s'
Headphone MD-TECH (HS6) White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101995' and sp.pic_type='s'
Headphone MD-TECH (HS6) Red
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101998' and sp.pic_type='s'
Headphone MD-TECH (HS6) Pink
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0102001' and sp.pic_type='s'
Headphone MD-TECH (HS5) Red
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0104853' and sp.pic_type='s'
Headphone MD-TECH (HS5) Gold
ประกัน 1 ปี
160 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122495' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093133' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093134' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Blue
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093136' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Cyclone (HS388) Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096436' and sp.pic_type='s'
Headset MD-TECH Osmo (HS101) Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 50 บาท

MARVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138087' and sp.pic_type='s'
Headset MARVO (HG8936) Pink
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
340 บาท
ประหยัด 60 บาท

NUBWO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140272' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (HENO40) Black
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140273' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (HENO40) Red
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139587' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (HENO3000) Red
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141213' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (A6) Black
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062906' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (A6) Black/Red
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062888' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (HENO550) Black
ประกัน 1 ปี
205 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137747' and sp.pic_type='s'
Headset NUBWO (N1 PRO) Black
ประกัน 1 ปี
244 บาท
รวม VAT แล้ว
309 บาท
ประหยัด 65 บาท

OKER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067567' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-712) Yellow
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067566' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-712) Blue
ประกัน 1 ปี
145 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0075532' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-715) Green
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067569' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-715) Red
ประกัน 1 ปี
155 บาท
รวม VAT แล้ว
190 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130888' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (OE-2699) Black
ประกัน 1 ปี
159 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138221' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Black
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086842' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Green
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086843' and sp.pic_type='s'
Headset OKER (SM-839) Red
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127113' and sp.pic_type='s'
Headset OKER Lava Sonic (L-3) Black
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 60 บาท

PRIMAXX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136119' and sp.pic_type='s'
Headphone PRIMAXX (SE-5222) White/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135913' and sp.pic_type='s'
Headphone PRIMAXX (SE-5222) Pink/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136258' and sp.pic_type='s'
Headphone PRIMAXX (SE-5222) Yellow-Green/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137944' and sp.pic_type='s'
Headphone PRIMAXX (SE-5222) Black/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135912' and sp.pic_type='s'
Headphone PRIMAXX (SE-5222) Blue/Gray
ประกัน 1 ปี
130 บาท
รวม VAT แล้ว
170 บาท
ประหยัด 40 บาท

RAPOO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128539' and sp.pic_type='s'
Headset RAPOO (H100) Black
ประกัน 2 ปี
219 บาท
รวม VAT แล้ว
259 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128540' and sp.pic_type='s'
USB Headset RAPOO (H120) Black
ประกัน 2 ปี
310 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141195' and sp.pic_type='s'
USB Headset RAPOO (H150) Black
ประกัน 1 ปี
399 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 51 บาท

RAZEAK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142846' and sp.pic_type='s'
USB Headset RAZEAK RH31 (Black)
ประกัน 1 ปี
300 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 80 บาท