เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023293' GROUP BY pri.code order by pri.Url Projector
พบสินค้า 15 รายการ
Projector ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129525' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1226AH
ประกัน 3 ปี
11,500 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132380' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1227i
ประกัน 3 ปี
13,100 บาท
รวม VAT แล้ว
13,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136059' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1228H
ประกัน 3 ปี
17,200 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136956' and sp.pic_type='s'
Projector ACER X1328WH
ประกัน 3 ปี
20,730 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144457' and sp.pic_type='s'
Projector ACER PL1325W
ประกัน 3 ปี
39,900 บาท
รวม VAT แล้ว
41,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,000 บาท

Projector BENQ
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134083' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ MW560
ประกัน 2 ปี
16,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139474' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ GV30
ประกัน 2 ปี
19,400 บาท
รวม VAT แล้ว
20,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141630' and sp.pic_type='s'
Projector BENQ TK700STi By Order
ประกัน 2 ปี
36,990 บาท
รวม VAT แล้ว
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Projector EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134586' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X06
ประกัน 2 ปี
17,500 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135051' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB X51
ประกัน 2 ปี
19,300 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136989' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W06
ประกัน 2 ปี
22,800 บาท
รวม VAT แล้ว
23,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134065' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB W51
ประกัน 2 ปี
25,700 บาท
รวม VAT แล้ว
26,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128117' and sp.pic_type='s'
Projector EPSON EB 2265U
ประกัน 2 ปี
77,400 บาท
รวม VAT แล้ว
79,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 2,500 บาท

Projector PANASONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140426' and sp.pic_type='s'
Projector PANASONIC PT-LB356
ประกัน 2 ปี
19,100 บาท
รวม VAT แล้ว
20,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 1,400 บาท

Projector VIEWSONIC
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135030' and sp.pic_type='s'
Projector VIEWSONIC M1+_G2
ประกัน 3 ปี
11,100 บาท
รวม VAT แล้ว
11,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 800 บาท