เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023042' GROUP BY pri.code order by pri.Url Car Camera
พบสินค้า 22 รายการ
กล้องหน้า
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125909' and sp.pic_type='s'
2.0" Car Camera 'MAGIC TECH' H2
ประกัน 1 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139230' and sp.pic_type='s'
2.0'' Car Camera Wifi 'HIKVISION' AE-DC5113-F6S
( GPS)
ประกัน 1 ปี
2,360 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137186' and sp.pic_type='s'
2.3'' Car Camera 'MAGIC TECH' T-818
ประกัน 1 ปี
1,305 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094188' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T-616
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
800 บาท
รวม VAT แล้ว
915 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152538' and sp.pic_type='s'
3.0'' Car Camera 'LUMIRA' LCDV-045
ประกัน 1 ปี
890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122931' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T418
ประกัน 1 ปี
950 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141884' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera '70Mai' Dash Cam 4K A800S
ประกัน 1 ปี
4,430 บาท
รวม VAT แล้ว
4,990 บาท
ประหยัด 560 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139300' and sp.pic_type='s'
4.0'' Car Camera 'LUMIRA' LCDV-040
ประกัน 1 ปี
725 บาท
รวม VAT แล้ว
815 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122929' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T700
ประกัน 1 ปี
1,100 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101912' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'HIKARI' H33
ประกัน 1 ปี
1,155 บาท
รวม VAT แล้ว
1,315 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145312' and sp.pic_type='s'
4.5 '' Car Camera 'LUMIRA' LCDV-043
ประกัน 1 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141887' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi '70mai' Dash Cam M300
(Dark Gray)
ประกัน 1 ปี
1,550 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 240 บาท

กล้องหน้า-หลัง
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141885' and sp.pic_type='s'
2.0'' Car Camera Wifi 'XIAOMI 70MAI' Dash Cam Pro Plus A500S+RC06 Set
ประกัน 1 ปี
3,200 บาท
รวม VAT แล้ว
3,590 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143138' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'LUMIRA' LCDV-042 DUOS
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122932' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T419
ประกัน 1 ปี
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135013' and sp.pic_type='s'
3.0'' Car Camera Wifi 'MOBIL CAM' M7 Dual
ประกัน 1 ปี
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141886' and sp.pic_type='s'
3.0" Car Camera Wifi 'XIAOMI 70MAI' Dash Cam 4K A800S+Rear Cam Set
ประกัน 1 ปี
5,210 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136987' and sp.pic_type='s'
4.0'' Car Camera 'LUMIRA' LCDV-039
ประกัน 1 ปี
760 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122930' and sp.pic_type='s'
4.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T701
ประกัน 1 ปี
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091370' and sp.pic_type='s'
4.3" Car Camera 'MAGIC TECH' MT-854
ประกัน 1 ปี ราคาพิเศษเพื่อคนไทย!!
900 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123324' and sp.pic_type='s'
5.0" Car Camera 'MAGIC TECH' T510
ประกัน 1 ปี
1,420 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141888' and sp.pic_type='s'
Car Camera Wifi 'XIAOMI 70MAI' Dash Cam A400
(Grey)+Rear Cam Set
ประกัน 1 ปี
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 230 บาท