เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024875' GROUP BY pri.code order by pri.Url Adapter Tablet/Phone
พบสินค้า 44 รายการ
Adapter 1 Port USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0105681' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(5W/TS-C051) White
ประกัน 1 ปี
134 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 51 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129919' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-C132) White
ประกัน 1 ปี
152 บาท
รวม VAT แล้ว
200 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0119916' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger PISEN
(10W/TS-UC038) White
ประกัน 1 ปี
162 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 48 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130502' and sp.pic_type='s'
Adapter 1USB Charger+Cable iPhone PISEN
(10W/TS-C132+AL05-1200) White
ประกัน 1 ปี
234 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 86 บาท

Adapter 1 Port TYPE-C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134587' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger PISEN
(20W,TS-C135) White
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
355 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152806' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger PISEN
(30W,TS-C160) White
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134342' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger+Cable iPhone PISEN
(20W,QC3.0/TS-C135) White
ประกัน 1 ปี
364 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 96 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150878' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger UGREEN
(30W,15329) White
ประกัน 2 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
680 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154590' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger BELKIN
(30W,WCA005dqWH) White
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143171' and sp.pic_type='s'
Adapter 1TYPE-C Charger BELKIN
(30W/WCH001dqWH) White
ประกัน 2 ปี
1,005 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 185 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154592' and sp.pic_type='s'
Adapter 1Type-C Charger+ Cable Type-C BELKIN
(25W,WCA004+CAB004bt1MWH) White
ประกัน 2 ปี
845 บาท
รวม VAT แล้ว
1,380 บาท
ประหยัด 535 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154594' and sp.pic_type='s'
Adapter 1Type-C Charger+Cable Type-C BELKIN
(30W,WCA005+CAB004bt1MWH) White
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154593' and sp.pic_type='s'
Adapter 1Type-C Charger+Cable Type-C BELKIN
(30W,WCA005+CAB004bt1MBK) Black
ประกัน 2 ปี
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,780 บาท
ประหยัด 720 บาท

Adapter 2 Ports
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146374' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (USB) Charger+Cable iPhone WK
(WP-U56) White
ประกัน 1 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146372' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (USB) Charger+Cable Type-C WK
(WP-U56) White
ประกัน 1 ปี
97 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 38 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148236' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (USB) Charger (1USB+1Type-C)+Cable Type-C OKER
(UC-242)
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077911' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (USB) Charger+Cable Micro OKER
(15W,3.1A/UC-232) White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 135 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138842' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (USB) Charger PISEN
(12W+2.4A,5W+1.A/TS-C070) White
ประกัน 1 ปี
265 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154379' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(30W,C15) White
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154378' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(30W,C15) Black
ประกัน 1 ปี
245 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145132' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(20W,DM813CN) Purple
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145133' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(20W,DM813CN) Blue
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145131' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(20W,DM813CN) Green
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154360' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger PISEN
(20W,FYD KLN-41) White
ประกัน 1 ปี
295 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154355' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger ORSEN/ELOOP
(30W,C10) White
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154354' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger ORSEN/ELOOP
(30W,C10) Black
ประกัน 1 ปี
350 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149437' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger BAZIC
(PD30W) White
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149435' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (1USB+1Type-C) Charger ENERGEA
(1C1A PD/PPS,PS33) White
ประกัน 1 ปี
680 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149072' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C+Cable) Charger BELKIN
(5200000000405) Black
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154356' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger ORSEN
(45W,C11) White
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154357' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger ORSEN
(45W,C11) Black
ประกัน 1 ปี
550 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138876' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger BELKIN
(40W,WCB006dq) White
ประกัน 2 ปี
750 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150879' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger UGREEN
(45W,15331) White
ประกัน 2 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 345 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149434' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger ENERGEA
(PD40W,GAN40+) White
ประกัน 1 ปี
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0147367' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger BELKIN
(65W,WCH013dqWH) White
ประกัน 2 ปี
1,520 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143172' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger BELKIN
(68W,WCH003dqWH) White
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149071' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger BELKIN
(WCH013+CAB014bt2MWH) White
ประกัน 2 ปี
1,690 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154591' and sp.pic_type='s'
Adapter 2 Ports (Type-C) Charger BELKIN
(30W,WCB010dqWHJP) White
ประกัน 2 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 820 บาท

Adapter 3 Ports
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154359' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) ORSEN
(65W,C12) White
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0154358' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) ORSEN
(65W,C12) White
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143057' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) +Cable TYPE-C SGEAR
(ADT-AD002-65W-SET-WH) White
ประกัน 2 ปี
830 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150880' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) UGREEN
(65W,15333) White
ประกัน 2 ปี
780 บาท
รวม VAT แล้ว
1,189 บาท
ประหยัด 409 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150908' and sp.pic_type='s'
Adapter 3 Ports (1USB+2Type-C) UGREEN
(140W,90548) Black
ประกัน 2 ปี
1,915 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 1,075 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0150895' and sp.pic_type='s'
Adapter 4 Ports (1USB+3Type-C) UGREEN
(100W,15336) White
ประกัน 2 ปี
1,290 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 600 บาท