เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024648' GROUP BY pri.code order by pri.Url Inkjet Printer
พบสินค้า 13 รายการ
CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143376' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA TS207
ประกัน 1 ปี
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0114788' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA TS307
ประกัน 1 ปี
1,340 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111418' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G1010 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143718' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA G1020 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
3,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065971' and sp.pic_type='s'
CANON PIXMA IX6770
ประกัน 1 ปี
5,840 บาท
รวม VAT แล้ว
5,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 150 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143023' and sp.pic_type='s'
EPSON L121 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,580 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123377' and sp.pic_type='s'
EPSON M1120 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
4,450 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141272' and sp.pic_type='s'
EPSON M1140 + INK TANK
ประกัน 2 ปี
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134334' and sp.pic_type='s'
EPSON M3170+ INK TANK
ประกัน 4 ปี
7,550 บาท
รวม VAT แล้ว
7,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0085909' and sp.pic_type='s'
EPSON L805 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
11,500 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066903' and sp.pic_type='s'
EPSON L1300 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
14,490 บาท
รวม VAT แล้ว
14,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0066904' and sp.pic_type='s'
EPSON L1800 + INK TANK
ประกัน 1 ปี
17,250 บาท
รวม VAT แล้ว
17,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141054' and sp.pic_type='s'
HP Tank 115 + Ink Tank
ประกัน 1 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,620 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 120 บาท