เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '024655' GROUP BY pri.code order by pri.Url Laser Printer
พบสินค้า 25 รายการ
HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128226' and sp.pic_type='s'
HP Laser 107A
ประกัน 3 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,730 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128225' and sp.pic_type='s'
HP Laser107W
ประกัน 1 ปี
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137673' and sp.pic_type='s'
HP Laser M211DW
ประกัน 3 ปี
5,550 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095083' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M203DN
ประกัน 3 ปี
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
10,600 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127345' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M404DN
ประกัน 3 ปี
10,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095173' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M203DW
ประกัน 3 ปี
13,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139822' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro M404DW
ประกัน 3 ปี
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,190 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131480' and sp.pic_type='s'
HP Laser Color 150A
ประกัน 1 ปี
6,850 บาท
รวม VAT แล้ว
7,050 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132772' and sp.pic_type='s'
HP LaserJet Pro Color M155A
ประกัน 2 ปี
13,350 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 550 บาท

BROTHER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0070902' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-1210W
ประกัน 2 ปี
2,470 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122745' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2370DN
ประกัน 3 ปี
8,590 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0110778' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L2375DW
ประกัน 3 ปี
9,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0120794' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser HL-L3230CDN
ประกัน 3 ปี
9,350 บาท
รวม VAT แล้ว
9,950 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118901' and sp.pic_type='s'
BROTHER Laser Color HL-L3270CDW
ประกัน 3 ปี
11,290 บาท
รวม VAT แล้ว
11,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 500 บาท

CANON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069336' and sp.pic_type='s'
CANON Laser LBP-6030
ประกัน 3 ปี
3,470 บาท
รวม VAT แล้ว
3,690 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073130' and sp.pic_type='s'
CANON Laser LBP-6030W
ประกัน 3 ปี
3,930 บาท
รวม VAT แล้ว
4,150 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 220 บาท

FUJI-XEROX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143433' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser ApeosPort APP3410SD
ประกัน 3 ปี
6,320 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131683' and sp.pic_type='s'
FUJI-XEROX Laser P375DW
ประกัน 3 ปี
9,390 บาท
รวม VAT แล้ว
9,790 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143432' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color ApeosPort APPC2410
ประกัน 3 ปี
12,140 บาท
รวม VAT แล้ว
12,490 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139365' and sp.pic_type='s'
FUJIFILM Laser Color ApeosPrint C325DW
ประกัน 3 ปี
15,750 บาท
รวม VAT แล้ว
16,350 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท

PANTUM
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107690' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser P2500W
ประกัน 1 ปี
2,480 บาท
รวม VAT แล้ว
2,570 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141237' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser P3010DW
ประกัน 3 ปี
4,330 บาท
รวม VAT แล้ว
4,420 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141262' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser BP5100DDW
ประกัน 3 ปี
10,090 บาท
รวม VAT แล้ว
10,390 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141263' and sp.pic_type='s'
PANTUM Laser Color CP2200DW
ประกัน 3 ปี
8,690 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 300 บาท

EPSON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135932' and sp.pic_type='s'
EPSON Workforce AL-M310DN
ประกัน 1 ปี
18,690 บาท
รวม VAT แล้ว
19,290 บาท
**ไม่ร่วมการันตีเคลม 20 วัน
ประหยัด 600 บาท