เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023632' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ram for PC
พบสินค้า 194 รายการ
PC DDR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023058' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB HYNIX
Life time
420 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131976' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(667) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
435 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048797' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB HYNIX
Life time
440 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131977' and sp.pic_type='s'
RAM DDR2(800) 2GB BLACKBERRY 16CHIP
Life time
450 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1066)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0033954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1066) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
390 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1333)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065018' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB HYNIX 16 CHIP
Life time
300 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0031274' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 2GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
310 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065019' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
595 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065390' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0039504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
615 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046599' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1333) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR3(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0072945' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB HYNIX 16 CHIP
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
620 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041707' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
630 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078279' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS 8 CHIP
Life time
770 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144444' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB PNY (MD8GSD31600BL)
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
810 บาท
ประหยัด 20 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11S8/4WP)
Life time
930 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138026' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF316C10BB/4)
Life time
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,200 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0111639' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB HYNIX 16 CHIP
Life time
1,060 บาท
รวม VAT แล้ว
1,110 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051699' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,120 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073743' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS 16 CHIP
Life time
1,300 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137234' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16N11/8WP)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134615' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3(1600) 16GB (4GBX4) CORSAIR VENGEANCE BLACK
(CMZ16GX3M4A1600C9)
Life time
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 100 บาท

PC DDR3L(1600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088275' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
715 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134410' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB BLACKBERRY 16 CHIP
Life time
1,245 บาท
รวม VAT แล้ว
1,285 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137232' and sp.pic_type='s'
RAM DDR3L(1600) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR16LN11/8WP)
Life time
1,500 บาท
รวม VAT แล้ว
1,570 บาท
ประหยัด 70 บาท

PC DDR4(2133)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088748' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088752' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
790 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108332' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,210 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2133) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,240 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 50 บาท

PC DDR4(2400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139772' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB HYNIX 8 CHIP
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128257' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 4 CHIP
Life time
660 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088750' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
670 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088756' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 4GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
780 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101504' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB HYNIX 8 CHIP
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0108333' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088758' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2400) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,330 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

PC DDR4(2666)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129815' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY 4CHIP
Life time
610 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129350' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB BLACKBERRY
(MAXIMUS)
Life time
765 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145007' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB PNY BLACK
(MD4GSD42666-TB)
Life time
580 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB TEAM ELITE BLACK
(TED44G2666C1901)
Life time
650 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125036' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/4)
Life time
810 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/4)
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
950 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124779' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
980 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,010 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144033' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB HIKVISION
(HKED4081CBA1D0ZA1)
Life time
920 บาท
รวม VAT แล้ว
970 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138632' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB PNY 8 CHIP
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB PNY 8 CHIP
(MD8GSD42666TB)
Life time
940 บาท
รวม VAT แล้ว
990 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129947' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER
Life time
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,160 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122754' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142781' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ELITE BLACK
(TED48G2666C1901)
Life time
960 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133194' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM ZEUS
Life time
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,020 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125546' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,050 บาท
รวม VAT แล้ว
1,100 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125766' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,250 บาท
รวม VAT แล้ว
1,300 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124915' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/8)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133529' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S6/8)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/8)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141866' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBA/8)
Life time
1,410 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118526' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK8GX4M1A2666C16)
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118527' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 8GB CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK8GX4M1A2666C16R)
Life time
1,190 บาท
รวม VAT แล้ว
1,350 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132003' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY
Life time
1,800 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132409' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
1,940 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144035' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB HIKVISION
(HKED4161DAB1D0ZA1)
Life time
1,645 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 145 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144004' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB APACER
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,020 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125548' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z RED
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,020 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125547' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,020 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142776' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ELITE BLACK
(TED416G2666C1901)
Life time
1,970 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142798' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ELITE PLUS RED
(TPRD416G2666HC1901)
Life time
2,030 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133196' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM ZEUS
Life time
1,860 บาท
รวม VAT แล้ว
1,950 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141136' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,160 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133765' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR26N19S8/16)
Life time
2,200 บาท
รวม VAT แล้ว
2,320 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143693' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BB/16)
Life time
2,310 บาท
รวม VAT แล้ว
2,480 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138042' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BB1A/16)
Life time
2,390 บาท
รวม VAT แล้ว
2,560 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140021' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
1,990 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,010 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133195' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM ZEUS
Life time
1,990 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125549' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z GRAY
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0125550' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2)TEAM VULCAN Z RED
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,180 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138041' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF426C16BBK2/16)
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138043' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF426C16BBAK2/16)
Life time
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082171' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2A2666C16R)
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082913' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2A2666C16)
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144002' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 16GB (8GBX2) GIGABYTE
(GP-GR26C16S8K2HU416)
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 170 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144445' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB PNY 8 CHIP
(MD32GSD42666TB)
Life time
3,400 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133197' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (16GBX2)TEAM ZEUS
Life time
4,320 บาท
รวม VAT แล้ว
4,570 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136774' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(2666) 32GB (8GBX4) KINGSTON HYPER-X FURY
(HX426C16FB3K4/32)
Life time
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 300 บาท

PC DDR4(3200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140073' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 4GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/4)
Life time
985 บาท
รวม VAT แล้ว
1,030 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133311' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY 8 CHIP
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133312' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,080 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144032' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION
(HKED4081CAB2F1ZB1)
Life time
1,000 บาท
รวม VAT แล้ว
1,050 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144031' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB HIKVISION
(HKED4081CAA2F0ZB2)
Life time
1,040 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141787' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB PNY XLR8 BLACK
(MD8GD4320016XR)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118658' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB ADATA
Life time
970 บาท
รวม VAT แล้ว
1,040 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135090' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER
Life time
1,030 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134736' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,230 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124078' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB APACER NOX RGB
Life time
1,335 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127686' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB TEAM DELTA TUF RGB
Life time
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139453' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON VALUE
(KVR32N22S8/8)
Life time
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,220 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138037' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/8)
Life time
1,160 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138038' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBA/8)
Life time
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139780' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(VENGEANCE LPX BLACK/CMK8GX4M1E3200C16)
Life time
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132659' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 8GB CORSAIR
(VENGEANCE LPX BLACK/CMK8GX4M1Z3200C16)
Life time
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,320 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140828' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB ADATA
Life time
2,050 บาท
รวม VAT แล้ว
2,200 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144034' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB HIKVISION
(HKED4161CAB2F1ZB1)
Life time
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,170 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143536' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB PNY 16CHIP
(MD16GSD43200-TB)
Life time
2,040 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141720' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB PNY XLR8 BLACK
( MD16GD4320016LP)
Life time
2,100 บาท
รวม VAT แล้ว
2,250 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131873' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB APACER PANTHER GOLDEN
Life time
1,895 บาท
รวม VAT แล้ว
2,015 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134532' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DARK Z RED
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134531' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DARK Z GREY
Life time
2,070 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134530' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB TEAM DELTA TUF RGB
(CL16-20)
Life time
2,340 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134411' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON VALUE RAM
(KVR32N22D8/16)
Life time
2,210 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143361' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/16)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140022' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) BLACKBERRY MAXIMUS
Life time
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,210 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126259' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D30 XPG BLACK
(AX4U320038G16-DB30)
Life time
2,300 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135641' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG BLACK
(AX4U32008G16A)
Life time
2,420 บาท
รวม VAT แล้ว
2,550 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133628' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER PANTHER GOLDEN
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,300 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138587' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB BLACK
Life time
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143528' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) APACER NOX RGB WHITE
Life time
2,910 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129189' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z RED
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129190' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DARK Z GREY
Life time
2,180 บาท
รวม VAT แล้ว
2,340 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137457' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,450 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126514' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA TUF RGB
Life time
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138045' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BBK2/16)
Life time
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138046' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BBAK2/16)
Life time
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,690 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138048' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE
(KF432C16RBK2/16)
Life time
2,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138050' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY RENEGADE RGB
(KF432C16RBAK2/16)
Life time
2,900 บาท
รวม VAT แล้ว
3,090 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135262' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2E3200C16)
Life time
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126761' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX RED
(CMK16GX4M2B3200C16R)
Life time
2,550 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG16GX4M2E3200C16)
Life time
2,870 บาท
รวม VAT แล้ว
3,050 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135063' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH16GX4M2E3200C16W)
Life time
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134692' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL BLACK
(CMH16GX4M2E3200C16)
Life time
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138959' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT WHITE
(CMN16GX4M2Z3200C16W)
Life time
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138958' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN16GX4M2Z3200C16)
Life time
3,050 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140829' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB ADATA
Life time
3,870 บาท
รวม VAT แล้ว
4,100 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141516' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB KINGSTON VALUE
(KVR32N22D8/32)
Life time
4,290 บาท
รวม VAT แล้ว
4,490 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143881' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB/32)
Life time
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141722' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) PNY XLR8 BLACK
(MD32GK2D4320016LP)
Life time
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141727' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) PNY XLR8 RGB BLACK
(MD32GK2D4320016XRGB)
Life time
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141730' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) PNY XLR8 RGB WHITE
(MD32GK2D4320016XRGBW)
Life time
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139447' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF432C16BB1K2/32)
Life time
4,550 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138055' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF432C16BB1AK2/32)
Life time
4,850 บาท
รวม VAT แล้ว
5,150 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141393' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2C3200C18)
Life time
4,650 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138963' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2E3200C16)
Life time
5,150 บาท
รวม VAT แล้ว
5,350 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135282' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL WHITE
(CMH32GX4M2E3200C16W)
Life time
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138957' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RGB RT WHITE
(CMN32GX4M2Z3200C16W)
Life time
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138956' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RGB RT BLACK
(CMN32GX4M2Z3200C16)
Life time
5,340 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 350 บาท

PC DDR4(3600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141731' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) PNY XLR8 RGB BLACK
(MD16GK2D4360016XRGB)
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,620 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143201' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ADATA D50 XPG BLACK
(AX4U36008G18I)
Life time
2,500 บาท
รวม VAT แล้ว
2,650 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140378' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ADATA D45 XPG RGB BLACK
(AX4U36008G18IDCBK)
Life time
2,640 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143398' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) ADATA D60G XPG RGB BLACK
(AX4U36008G18I-DT60)
Life time
2,740 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134746' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134745' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
2,510 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130943' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB BLACK
Life time
4,340 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136773' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM ARGB WHITE
Life time
4,350 บาท
รวม VAT แล้ว
4,550 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138051' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF436C17BBK2/16)
Life time
2,540 บาท
รวม VAT แล้ว
2,750 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138052' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C17BBAK2/16)
Life time
2,830 บาท
รวม VAT แล้ว
2,950 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138962' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG16GX4M2D3600C18)
Life time
3,130 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133849' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM Z-ONE RGB
(R019D408GX2-3600C18A)
Life time
2,950 บาท
รวม VAT แล้ว
3,190 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143401' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) PNY RGB BLACK
(MD32GK2D4360018XRGB)
Life time
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134747' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
5,450 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142296' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST RGB
(KF436C18BBAK2/32)
Life time
5,530 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138607' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX4M2D3600C18)
Life time
5,440 บาท
รวม VAT แล้ว
5,690 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138961' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RS BLACK
(CMG32GX4M2D3600C18)
Life time
5,390 บาท
รวม VAT แล้ว
5,790 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138954' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT WHITE
(CMN32GX4M2Z3600C18)
Life time
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 360 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138953' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(3600) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE RGB RT BLACK
(CMN32GX4M2Z3600C18)
Life time
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,150 บาท
ประหยัด 360 บาท

PC DDR4(4000-4600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128778' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4000) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
4,490 บาท
รวม VAT แล้ว
4,690 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117309' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4133) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
4,590 บาท
รวม VAT แล้ว
4,790 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134181' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4400) 16GB (8GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM RGB
(R009D408GX2-4400C19A)
Life time
5,050 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 240 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117308' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4500) 16GB (8GBX2) TEAM XTREEM BLACK
Life time
9,100 บาท
รวม VAT แล้ว
9,490 บาท
ประหยัด 390 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141322' and sp.pic_type='s'
RAM DDR4(4600) 16GB (8GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK16GX4M2Z4600C18)
Life time
8,110 บาท
รวม VAT แล้ว
8,560 บาท
ประหยัด 450 บาท

PC DDR5(4800)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141609' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB PNY
Life time
2,490 บาท
รวม VAT แล้ว
2,600 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143231' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 8GB KINGSTON VALUE
(KVR48U40BS6/8)
Life time
2,430 บาท
รวม VAT แล้ว
2,630 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141135' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB PNY
Life time
4,390 บาท
รวม VAT แล้ว
4,400 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141517' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(4800) 16GB KINGSTON VALUE
(KVR48U40BS8/16)
Life time
4,260 บาท
รวม VAT แล้ว
4,450 บาท
ประหยัด 190 บาท

PC DDR5(5200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140209' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 16GB KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BB/16)
Life time
4,830 บาท
รวม VAT แล้ว
4,950 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141411' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) ADATA XPG LANCER RGB
Life time
9,450 บาท
รวม VAT แล้ว
9,800 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141389' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) APACER NOX
Life time
9,550 บาท
รวม VAT แล้ว
9,900 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140242' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF552C40BBK2/32)
Life time
8,100 บาท
รวม VAT แล้ว
8,450 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140964' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) CORSAIR VENGEANCE LPX BLACK
(CMK32GX5M2B5200C40 )
Life time
10,200 บาท
รวม VAT แล้ว
11,000 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141949' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) GIGABYTE AORUS
(GP-ARS32G52D5)
Life time
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,400 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143405' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5200) 32GB (16GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(RA50D516GX2-5200C38A)
Life time
15,000 บาท
รวม VAT แล้ว
16,100 บาท
ประหยัด 1,100 บาท

PC DDR5(5600)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143346' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM BLACK RGB
(CMT32GX5M2B5600C36)
Life time
15,600 บาท
รวม VAT แล้ว
16,300 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140965' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) CORSAIR DOMINATOR PLATINUM BLACK RGB
(CMT32GX5M2X5600C36)
Life time
16,550 บาท
รวม VAT แล้ว
17,500 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143406' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(5600) 32GB (16GBX2) THERMALTAKE TOUGHRAM
(RA50D516GX2-5600C36A)
Life time
16,400 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

PC DDR5(6000)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142372' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 16GB PNY (MD16GSD5600036MXR)
Life time
8,490 บาท
รวม VAT แล้ว
9,100 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141185' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) ADATA XPG LANCER RGB
Life time
9,900 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 600 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143719' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143720' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
10,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 900 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141519' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6000) 32GB (16GBX2) KINGSTON FURY BEAST
(KF560C40BBK2/32)
Life time
11,000 บาท
รวม VAT แล้ว
12,000 บาท
ประหยัด 1,000 บาท

PC DDR5(6200)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141845' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 16GB PNY XLR8 GAMING MAKO
(MD16GSD5620042MXR)
Life time
8,940 บาท
รวม VAT แล้ว
9,650 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140316' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,850 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140315' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6200) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
16,700 บาท
รวม VAT แล้ว
17,850 บาท
ประหยัด 1,150 บาท

PC DDR5(6400)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140317' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB BLACK
Life time
19,600 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 1,400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140937' and sp.pic_type='s'
RAM DDR5(6400) 32GB (16GBX2) TEAM DELTA RGB WHITE
Life time
19,600 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 1,400 บาท