เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '013607' GROUP BY pri.code order by pri.Url Desktop PC
พบสินค้า 62 รายการ
Desktop PC ACER
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139860' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R38G0T00Mi/T005
3-3-3
17,450 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144509' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R38G0T00Mi/T008
3-3-3
17,550 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144510' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R58G1T00MGi/T007
3-3-3
24,750 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141749' and sp.pic_type='s'
Desktop Acer Aspire TC-1150-R58G1T00MGi/T003
3-3-3
24,850 บาท
รวม VAT แล้ว
26,900 บาท
ประหยัด 2,050 บาท

Desktop PC ASUS
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144748' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SC-511400081W
3-3-3
16,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144391' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-512400022W
3-3-3
19,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144742' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500SD-512400002WS
3-3-3
20,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143319' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus U500MA-R5600G004WS
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144306' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-512400012W
3-3-3
21,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144747' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TC-511400137W
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144307' and sp.pic_type='s'
Desktop Asus S500TD-712700013W
3-3-3
26,990 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป

Desktop PC LENOVO
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141217' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006YTA)
3-3-3
12,190 บาท
รวม VAT แล้ว
12,400 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143980' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003HTA)
3-3-3
12,290 บาท
รวม VAT แล้ว
12,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143981' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V50t G2 (11QC002ETA)
3-3-3
12,390 บาท
รวม VAT แล้ว
13,200 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144335' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ00CNTA)
3-3-3
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
13,400 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133206' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IMB05
(90NA003QTA)
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144585' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V50a-24IMB
(11FJA0F5TA)
3-3-3
16,690 บาท
รวม VAT แล้ว
17,900 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144786' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR0045TA)
3-3-3
15,790 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141531' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14ACN6
(90RX006VTA)
3-3-3
16,390 บาท
รวม VAT แล้ว
16,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144513' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ007NTA)
3-3-3
18,390 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143608' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo IdeaCentre 5 14IOB6
(90RJ004QTA)
3-3-3
18,890 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144018' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2-13ACN
(11RR003STA)
3-3-3
18,900 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 1,000 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143779' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo V55t G2 (11RR003TTA)
3-3-3
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
21,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139747' and sp.pic_type='s'
Desktop Lenovo ThinkCentre M70t
(11EVS0BQ00)
3-3-3
23,490 บาท
รวม VAT แล้ว
24,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท

Desktop PC MSI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138655' and sp.pic_type='s'
Desktop MSI PRO DP21 11M-031TH
ประกัน 3 ปี
13,970 บาท
รวม VAT แล้ว
14,900 บาท
ประหยัด 930 บาท

Desktop PC DELL
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140880' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC001
3-3-3
13,690 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 710 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144458' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC051
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140881' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC002
3-3-3
17,890 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144459' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC052
3-3-3
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140882' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC003
3-3-3
18,990 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144460' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC053
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140883' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3090-SNS39MC004
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
24,400 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144461' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 3000-SNS30MC054
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144462' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 5000-SNS50MC051
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144855' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex Micro 7000-SNS70MC051
3-3-3
27,890 บาท
รวม VAT แล้ว
29,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140889' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144467' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF051
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140890' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144468' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF052
3-3-3
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140891' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090SFF-SNS39SF003
3-3-3
17,190 บาท
รวม VAT แล้ว
18,000 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143506' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3710-W2686499STH
3-3-3
19,590 บาท
รวม VAT แล้ว
19,900 บาท
ประหยัด 310 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144469' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF053
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144470' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000SFF-SNS30SF054
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144473' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000SFF-SNS50SF051
3-3-3
25,990 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144474' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000SFF-SNS50SF052
3-3-3
26,490 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 1,410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143507' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3710-W2686545STH
3-3-3
27,290 บาท
รวม VAT แล้ว
27,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143508' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3910-W2684345MTH
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140884' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT001
3-3-3
13,290 บาท
รวม VAT แล้ว
13,900 บาท
ประหยัด 610 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144463' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT051
3-3-3
15,490 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140885' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT002
3-3-3
17,690 บาท
รวม VAT แล้ว
18,500 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144464' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT052
3-3-3
19,890 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143509' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3910-W2687519MTH
3-3-3
20,390 บาท
รวม VAT แล้ว
20,900 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144465' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT053
3-3-3
20,790 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140888' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3090MT-SNS39MT005
3-3-3
23,290 บาท
รวม VAT แล้ว
24,500 บาท
ประหยัด 1,210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144466' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 3000MT-SNS30MT054
3-3-3
24,890 บาท
รวม VAT แล้ว
26,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144471' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000MT-SNS50MT051
3-3-3
25,890 บาท
รวม VAT แล้ว
27,400 บาท
ประหยัด 1,510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143510' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Vostro V3910-W2687600MTH
3-3-3
27,590 บาท
รวม VAT แล้ว
28,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144472' and sp.pic_type='s'
Desktop DELL Optiplex 5000MT-SNS50MT052
3-3-3
30,190 บาท
รวม VAT แล้ว
31,900 บาท
ประหยัด 1,710 บาท

Desktop PC HP
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136481' and sp.pic_type='s'
Desktop HP Pavilion TP01-1008d
(4C9R1PA#AKL)
3-3-3
13,890 บาท
รวม VAT แล้ว
14,400 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143576' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G6
(33V87PA#AKL)
3-3-3
16,590 บาท
รวม VAT แล้ว
17,400 บาท
ประหยัด 810 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143845' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 285 G6
(33V88PA#AKL)
3-3-3
17,990 บาท
รวม VAT แล้ว
18,900 บาท
ประหยัด 910 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143846' and sp.pic_type='s'
Desktop HP ProDesk 280 G6
(55S90PA#AKL)
3-3-3
20,890 บาท
รวม VAT แล้ว
21,900 บาท
ประหยัด 1,010 บาท