เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023548' GROUP BY pri.code order by pri.Url Microsoft Office
พบสินค้า 9 รายการ
Microsoft Office
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139195' and sp.pic_type='s'
MICROSOFT 365 Personal 2021 QQ2-01398
-
1,090 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139196' and sp.pic_type='s'
MICROSOFT 365 Family 2021 6GQ-01555
-
1,850 บาท
รวม VAT แล้ว
2,150 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139197' and sp.pic_type='s'
MICROSOFT 365 Business Standard 2021
(FPP) KLQ-00703
-
4,790 บาท
รวม VAT แล้ว
5,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139198' and sp.pic_type='s'
MICROSOFT Office Home & Student 2021
(FPP) 79G-05387
-
2,990 บาท
รวม VAT แล้ว
3,290 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139199' and sp.pic_type='s'
MICROSOFT Office Home & Business 2021
(FPP) T5D-03510
-
7,990 บาท
รวม VAT แล้ว
8,490 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141121' and sp.pic_type='s'
(ESD) MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL 32/64
(1 LICENSE, DOWNLOAD) QQ2-00003
-
1,440 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141116' and sp.pic_type='s'
(ESD) MICROSOFT OFFICE 365 FAMILY
(1 LICENSE, DOWNLOAD) 6GQ-00083
-
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141119' and sp.pic_type='s'
(ESD) MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD APAC EM SUBPKL
(1 LICENSE, DOWNLOAD) KLQ-00209
-
4,520 บาท
รวม VAT แล้ว
4,850 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141122' and sp.pic_type='s'
(ESD) MICROSOFT OFFICE HOME AND STUDENT 2021
(1 LICENSE, DOWNLOAD) 79G-05337
-
2,980 บาท
รวม VAT แล้ว
3,250 บาท
ประหยัด 270 บาท