เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023008' GROUP BY pri.code order by pri.Url SET กล้องวงจรปิด
พบสินค้า 11 รายการ
Set. IP Camera
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128278' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. IP Camera WATASHI#WPM026
ประกัน 2 ปี
7,960 บาท
รวม VAT แล้ว
8,790 บาท
ประหยัด 830 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0122115' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. Smart IP Camera HIKARI#H-614
ประกัน 1 ปี
4,230 บาท
รวม VAT แล้ว
4,750 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0095410' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. Smart IP Camera HIKARI#H-608
ประกัน 1 ปี
9,690 บาท
รวม VAT แล้ว
10,590 บาท
ประหยัด 900 บาท

Set HDTVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135238' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08
ประกัน 3 ปี
6,230 บาท
รวม VAT แล้ว
6,890 บาท
ประหยัด 660 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135239' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDTVI HIKVISION#HITFS08HD
ประกัน 3 ปี
9,990 บาท
รวม VAT แล้ว
11,190 บาท
ประหยัด 1,200 บาท

Set HDCVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143750' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR066A-I
ประกัน 2 ปี
5,790 บาท
รวม VAT แล้ว
6,490 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132723' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
5,870 บาท
รวม VAT แล้ว
6,590 บาท
ประหยัด 720 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132724' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 4CH. HDCVI WATASHI#WVR068H
(Coler Vu)
ประกัน 2 ปี
8,340 บาท
รวม VAT แล้ว
9,290 บาท
ประหยัด 950 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143751' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 8CH. HDCVI WATASHI#WVR067A-I
ประกัน 2 ปี
9,140 บาท
รวม VAT แล้ว
10,290 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143752' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR025X-I
ประกัน 2 ปี
14,890 บาท
รวม VAT แล้ว
16,690 บาท
ประหยัด 1,800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132727' and sp.pic_type='s'
CCTV Set. 16CH. HDCVI WATASHI#WVR070H
(with MIC)
ประกัน 2 ปี
15,890 บาท
รวม VAT แล้ว
17,690 บาท
ประหยัด 1,800 บาท