เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '023307' GROUP BY pri.code order by pri.Url Interactive Board
พบสินค้า 5 รายการ
Interactive Board
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155893' and sp.pic_type='s'
Interactive LED Touch Screen GYGAR IPG-65G
(4k) By Order แถมฟรี Software License , ปากกา,ขาตั้ง มูลค่า 23,500
ประกัน 1 ปี
139,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0155894' and sp.pic_type='s'
Interactive LED Touch Screen GYGAR IPG-86G
(4k) By Order แถมฟรี Software License , ปากกา,ขาตั้ง มูลค่า 23,500
ประกัน 1 ปี
199,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153667' and sp.pic_type='s'
Interactive LED Touch Screen RAZR P-65B By Order แถมฟรี Software License และขาตั้ง มูลค่า 15,000
ประกัน 2 ปี
98,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153668' and sp.pic_type='s'
Interactive LED Touch Screen RAZR P-75B By Order แถมฟรี Software License และขาตั้ง มูลค่า 15,000
ประกัน 2 ปี
168,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0153669' and sp.pic_type='s'
Interactive LED Touch Screen RAZR P-86B By Order แถมฟรี Software License และขาตั้ง มูลค่า 15,000
ประกัน 2 ปี
289,000 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป