เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023301' GROUP BY pri.code order by pri.Url Screen & Accessories
พบสินค้า 27 รายการ
Screen GYGAR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053829' and sp.pic_type='s'
Wall Screen GYGAR (120'') 4:3
ประกัน 1 ปี
1,840 บาท
รวม VAT แล้ว
2,490 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135993' and sp.pic_type='s'
Wall Screen GYGAR (120'') 16:10
ประกัน 1 ปี
3,380 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 510 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053830' and sp.pic_type='s'
Wall Screen GYGAR (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
3,890 บาท
รวม VAT แล้ว
5,090 บาท
ประหยัด 1,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062994' and sp.pic_type='s'
Tripod Screen GYGAR (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
7,700 บาท
รวม VAT แล้ว
10,900 บาท
ประหยัด 3,200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053831' and sp.pic_type='s'
Motorized Screen GYGAR (100") 4:3
ประกัน 1 ปี
3,850 บาท
รวม VAT แล้ว
4,500 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053833' and sp.pic_type='s'
Motorized Screen GYGAR (120") 4:3
ประกัน 1 ปี
4,600 บาท
รวม VAT แล้ว
5,500 บาท
ประหยัด 900 บาท

Screen RAZR
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127160' and sp.pic_type='s'
Wall Screen RAZR (100'') 4:3
ประกัน 1 ปี
2,460 บาท
รวม VAT แล้ว
2,790 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107506' and sp.pic_type='s'
Tripod Screen RAZR (70x70)
ประกัน 3 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 330 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058970' and sp.pic_type='s'
Tripod Screen RAZR (100'') 4:3
ประกัน 3 ปี
3,500 บาท
รวม VAT แล้ว
3,900 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103859' and sp.pic_type='s'
Motorized Screen RAZR OMW-V100A
(100'') 4:3
ประกัน 3 ปี
6,540 บาท
รวม VAT แล้ว
7,700 บาท
ประหยัด 1,160 บาท

Screen SCREENBOY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0062527' and sp.pic_type='s'
Wall Screen SCREENBOY (150'') 4:3
ประกัน 1 ปี
4,140 บาท
รวม VAT แล้ว
5,290 บาท
ประหยัด 1,150 บาท

Screen VERTEX
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123406' and sp.pic_type='s'
Wall Screen VERTEX (200'') 4:3
ประกัน 1 ปี
18,300 บาท
รวม VAT แล้ว
21,000 บาท
ประหยัด 2,700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0115075' and sp.pic_type='s'
Motorized Screen VERTEX (100") 16:10
ประกัน 3 ปี
9,000 บาท
รวม VAT แล้ว
10,500 บาท
ประหยัด 1,500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053576' and sp.pic_type='s'
Motorized Screen VERTEX (200'') 4:3
ประกัน 3 ปี
28,500 บาท
รวม VAT แล้ว
32,900 บาท
ประหยัด 4,400 บาท

Accessories
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133331' and sp.pic_type='s'
HANGER VERTEX LHG 07 (Size 40-65cm) Black
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133330' and sp.pic_type='s'
HANGER VERTEX LHG 07 (Size 40-65cm) White
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0123348' and sp.pic_type='s'
ขาต่อ HANGER VERTEX Extension tube 120 cm (White)
ประกัน 1 ปี
400 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138556' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer OKER P116 Black
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
250 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138557' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer OKER P125 Black
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134379' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer NUBWO NWL-011 Black
ประกัน 1 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
290 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127084' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer OKER P009 Black
ประกัน 1 ปี
250 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128712' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer OKER P118 Black
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128713' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer OKER P118 White
ประกัน 1 ปี
320 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142741' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer SGEAR S100
ประกัน 1 ปี
470 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117057' and sp.pic_type='s'
Laser Pointer LOGITECH SportLight Gold
ประกัน 1 ปี
3,250 บาท
รวม VAT แล้ว
3,650 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135506' and sp.pic_type='s'
Wireless Dongle USB EPSON Elpap11
ประกัน 1 ปี
3,690 บาท
รวม VAT แล้ว
3,890 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088105' and sp.pic_type='s'
Remote Control RC-310RFIR VERTEX
ประกัน 1 ปี
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 110 บาท