เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '013590' GROUP BY pri.code order by pri.Url Ink Cartridge (ตลับหมึก)
พบสินค้า 89 รายการ
Ink - Canon (Original)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067712' and sp.pic_type='s'
CANON PG-47 BK
-
275 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046555' and sp.pic_type='s'
CANON PG-740 BK
-
530 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065436' and sp.pic_type='s'
CANON PG-745 BK
-
555 บาท
รวม VAT แล้ว
610 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067713' and sp.pic_type='s'
CANON CL-57 COL
-
515 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046558' and sp.pic_type='s'
CANON CL-98 COL
-
535 บาท
รวม VAT แล้ว
580 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148403' and sp.pic_type='s'
CANON CL-761 COL
-
845 บาท
รวม VAT แล้ว
900 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065437' and sp.pic_type='s'
CANON CL-746 COL
-
825 บาท
รวม VAT แล้ว
880 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058127' and sp.pic_type='s'
CANON CLI-751 BK
-
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058110' and sp.pic_type='s'
CANON CLI-751 C
-
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058111' and sp.pic_type='s'
CANON CLI-751 M
-
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058112' and sp.pic_type='s'
CANON CLI-751 Y
-
560 บาท
รวม VAT แล้ว
590 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0026843' and sp.pic_type='s'
CANON PG-810 BK
-
630 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 190 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058109' and sp.pic_type='s'
CANON PGI-750 PGBK
-
670 บาท
รวม VAT แล้ว
715 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0079232' and sp.pic_type='s'
CANON PGI-2700 Y
-
610 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 60 บาท

Ink - BROTHER (Original)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052072' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-39 BK
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
520 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052073' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-39 C
-
285 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052074' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-39 M
-
285 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052075' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-39 Y
-
285 บาท
รวม VAT แล้ว
315 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058298' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-40 BK
-
420 บาท
รวม VAT แล้ว
450 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058299' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-40 C
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058300' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-40 M
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058301' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-40 Y
-
290 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146062' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462 BK
-
380 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146063' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462 C
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146064' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462 M
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146065' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462 Y
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
405 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146066' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462XL BK
-
635 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146068' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462XL C
-
570 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146067' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462XL M
-
570 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146070' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-462XL Y
-
570 บาท
รวม VAT แล้ว
615 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065675' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-535XL M
-
285 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065834' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-563 BK
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065835' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-563 C
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065837' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-563 M
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065838' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-563 Y
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
400 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067711' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-569XL BK
-
575 บาท
รวม VAT แล้ว
620 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065889' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-565XL C
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065841' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-565XL M
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065842' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-565XL Y
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076948' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-663 BK
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076949' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-663 C
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076950' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-663 M
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076951' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-663 Y
-
375 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076947' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-669XL BK
-
580 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086420' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-665XL C
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086421' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-665XL M
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0086422' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-665XL Y
-
470 บาท
รวม VAT แล้ว
510 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098374' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3617 BK
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098375' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3617 C
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098376' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3617 M
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098377' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3617 Y
-
370 บาท
รวม VAT แล้ว
410 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103658' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3619XL BK
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
700 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103659' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3619XL C
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103660' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3619XL M
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103661' and sp.pic_type='s'
BROTHER LC-3619XL Y
-
550 บาท
รวม VAT แล้ว
600 บาท
ประหยัด 50 บาท

Ink - HP (Original)
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052523' and sp.pic_type='s'
HP 46 BK
-
360 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0052524' and sp.pic_type='s'
HP 46 COL
-
365 บาท
รวม VAT แล้ว
415 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098436' and sp.pic_type='s'
HP 60 BK
-
640 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0021812' and sp.pic_type='s'
HP 60 COL
-
940 บาท
รวม VAT แล้ว
1,000 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133541' and sp.pic_type='s'
HP 67 BK
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
530 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133540' and sp.pic_type='s'
HP 67 COL
-
480 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053500' and sp.pic_type='s'
HP 678 BK
-
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0053502' and sp.pic_type='s'
HP 678 COL
-
345 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083259' and sp.pic_type='s'
HP 680 BK
-
305 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0083260' and sp.pic_type='s'
HP 680 COL
-
305 บาท
รวม VAT แล้ว
335 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133124' and sp.pic_type='s'
HP 682 BK
-
325 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133125' and sp.pic_type='s'
HP 682 COL
-
325 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0041115' and sp.pic_type='s'
HP 704 COL
-
340 บาท
รวม VAT แล้ว
395 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152923' and sp.pic_type='s'
HP 728 BK
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152925' and sp.pic_type='s'
HP 728 C
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0152924' and sp.pic_type='s'
HP 728 M
-
2,790 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127139' and sp.pic_type='s'
HP 915XL BK
-
1,110 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127142' and sp.pic_type='s'
HP 915XL C
-
620 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127144' and sp.pic_type='s'
HP 915XL Y
-
620 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127143' and sp.pic_type='s'
HP 915XL M
-
620 บาท
รวม VAT แล้ว
675 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058033' and sp.pic_type='s'
HP 932XL BK
-
1,310 บาท
รวม VAT แล้ว
1,410 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058034' and sp.pic_type='s'
HP 933XL C
-
685 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058035' and sp.pic_type='s'
HP 933XL M
-
685 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0058036' and sp.pic_type='s'
HP 933XL Y
-
685 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0093654' and sp.pic_type='s'
HP 934XL BK
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,250 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073555' and sp.pic_type='s'
HP 935XL C
-
765 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0073556' and sp.pic_type='s'
HP 935XL M
-
765 บาท
รวม VAT แล้ว
830 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0051571' and sp.pic_type='s'
HP 951XL M
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,270 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094209' and sp.pic_type='s'
HP 955XL BK
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094210' and sp.pic_type='s'
HP 955XL C
-
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0094211' and sp.pic_type='s'
HP 955XL M
-
1,180 บาท
รวม VAT แล้ว
1,260 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145203' and sp.pic_type='s'
HP 965XL BK
-
1,430 บาท
รวม VAT แล้ว
1,530 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145205' and sp.pic_type='s'
HP 965XL M
-
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145206' and sp.pic_type='s'
HP 965XL Y
-
1,070 บาท
รวม VAT แล้ว
1,150 บาท
ประหยัด 80 บาท