เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '023289' GROUP BY pri.code order by pri.Url Optical Disk Drive (ODD)
พบสินค้า 11 รายการ
N/B DVD RW SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069514' and sp.pic_type='s'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD9503-SS) 9.5mm.
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0069513' and sp.pic_type='s'
Tray DVD Drive For HDD N/B
(HD1203-SS) 12.7mm.
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
270 บาท
ประหยัด 50 บาท

DVD RW SATA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0028490' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS124)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
410 บาท
รวม VAT แล้ว
460 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0023856' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X LITE-ON (iHAS324)
(Box)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0087302' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X ASUS (24D5MT)
(B/P)
ประกัน 1 ปี
415 บาท
รวม VAT แล้ว
465 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0054619' and sp.pic_type='s'
DVD RW SATA 24X ASUS (24D5MT)
(Box)
ประกัน 1 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 50 บาท

EXT DVD RW
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134931' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW GARETHAN
(GE-DW30B) USB 3.0 Black
ประกัน 1 ปี
630 บาท
รวม VAT แล้ว
690 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0063602' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X LITE-ON
(eBAU108) Black
ประกัน 1 ปี
675 บาท
รวม VAT แล้ว
740 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046467' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X ASUS (08D2S-U) Lite White
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046699' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW 8X ASUS (08D2S-U) Lite Black
ประกัน 1 ปี
800 บาท
รวม VAT แล้ว
890 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127458' and sp.pic_type='s'
Ext.Slim DVD RW ASUS (SDRW-08U9M-U) Black
ประกัน 1 ปี
1,170 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 20 บาท