เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024476' GROUP BY pri.code order by pri.Url Stabilizer เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
พบสินค้า 10 รายการ
DK
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148024' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 1500VA DK SV95-1500VA
ประกัน 2 ปี
2,140 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 250 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148647' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 2000VA SV95-2000VA
ประกัน 2 ปี
3,680 บาท
รวม VAT แล้ว
4,090 บาท
ประหยัด 410 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149168' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 3000VA SV95-3000VA
ประกัน 2 ปี
5,800 บาท
รวม VAT แล้ว
6,500 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148025' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 3000VA TMP95-3000 Black
ประกัน 2 ปี
6,890 บาท
รวม VAT แล้ว
7,690 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0107950' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 4000VA AVR DK-4000 Black
ประกัน 2 ปี
5,255 บาท
รวม VAT แล้ว
5,890 บาท
ประหยัด 635 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0148023' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 5000VA SV95-5000
ประกัน 2 ปี
5,260 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 640 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0103663' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 5000VA AVR DK-5000 Black
ประกัน 2 ปี
6,080 บาท
รวม VAT แล้ว
6,900 บาท
ประหยัด 820 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0149169' and sp.pic_type='s'
Stabilizer DK 10000VA SV95-10000
ประกัน 2 ปี
14,305 บาท
รวม VAT แล้ว
15,900 บาท
ประหยัด 1,595 บาท

ZIRCON
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131745' and sp.pic_type='s'
Stabilizer ZIRCON 2000VA HD-RL
ประกัน 2 ปี
1,760 บาท
รวม VAT แล้ว
2,040 บาท
ประหยัด 280 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137801' and sp.pic_type='s'
Stabilizer ZIRCON 2000VA HR1
ประกัน 2 ปี
1,870 บาท
รวม VAT แล้ว
2,090 บาท
ประหยัด 220 บาท