เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025954' GROUP BY pri.code order by pri.Url Converter / Splitter
พบสินค้า 115 รายการ
Converter Display Port
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135527' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI ONTEN
(OTN-5113)
ประกัน 1 ปี
69 บาท
รวม VAT แล้ว
99 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140827' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI DOPE
(DP-7829)
ประกัน 2 ปี
230 บาท
รวม VAT แล้ว
330 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138628' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI UGREEN
(40360)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142966' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI BELKIN
(F2CD079BT)
ประกัน 2 ปี
740 บาท
รวม VAT แล้ว
940 บาท
ประหยัด 200 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138266' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA + DVI DOPE
(DP-7823)
ประกัน 2 ปี
375 บาท
รวม VAT แล้ว
480 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127280' and sp.pic_type='s'
Converter Mini Display Port TO HDMI + VGA UGREEN
(20421)
ประกัน 2 ปี
440 บาท
รวม VAT แล้ว
540 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124432' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI GLINK
(GL020)
ประกัน 1 ปี
105 บาท
รวม VAT แล้ว
140 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138268' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI DOPE
(DP-7822)
ประกัน 2 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
320 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140708' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO HDMI UGREEN
(40363)
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 95 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082464' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA GLINK
(GL002)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138267' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA DOPE
(DP-7824DP)
ประกัน 2 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138639' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20415)
ประกัน 2 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128285' and sp.pic_type='s'
Converter Display Port TO VGA UGREEN
(20414)
ประกัน 2 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท

Converter DVI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078033' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (M) TO VGA (F) GLINK
(GL2267)
ประกัน 1 เดือน
18 บาท
รวม VAT แล้ว
25 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0078031' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+5 (F) TO HDMI (M) GLINK
(GL2252)
ประกัน 1 เดือน
36 บาท
รวม VAT แล้ว
49 บาท
ประหยัด 13 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127279' and sp.pic_type='s'
Converter DVI 24+1 (M) TO HDMI (F) UGREEN
(20124)
ประกัน 2 ปี
99 บาท
รวม VAT แล้ว
129 บาท
ประหยัด 30 บาท

Converter HDMI
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082455' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO HDMI (F) GLINK
(GL2207)
ประกัน 1 เดือน
58 บาท
รวม VAT แล้ว
75 บาท
ประหยัด 17 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0076034' and sp.pic_type='s'
Converter Micro HDMI TO VGA
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142532' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO AV GLINK
(MN034)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0090322' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO AV MAGITECH
(MT013)
ประกัน 1 ปี
154 บาท
รวม VAT แล้ว
199 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0077476' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI GLINK
(GL2223)
ประกัน 1 เดือน
13 บาท
รวม VAT แล้ว
20 บาท
ประหยัด 7 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138717' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI UGREEN
(10142)
ประกัน 2 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101853' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE Black
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0101854' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA SKYHORSE White
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144452' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA ONTEN
(OTN-5165)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
165 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0055194' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO GLINK
(GL021)
ประกัน 1 ปี
80 บาท
รวม VAT แล้ว
110 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0082463' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO GLINK
(GL001)
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
195 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135535' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO ONTEN
(OTN-7557A)
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
280 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144450' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO HDMI + VGA AUDIO ONTEN
(OTN-5165HV)
ประกัน 2 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117613' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO UGREEN
(40248)
ประกัน 2 ปี
335 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 85 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135541' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI TO VGA AUDIO BELKIN
(AV10170BT)
ประกัน 2 ปี
1,255 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 295 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139641' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 30M By UTP CAT6e/6 MAGICTECH
(MT-121)
ประกัน 1 ปี
210 บาท
รวม VAT แล้ว
260 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126667' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Extender 60M By UTP CAT5e MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
695 บาท
รวม VAT แล้ว
850 บาท
ประหยัด 155 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126818' and sp.pic_type='s'
Converter HDMI Over Extender 120M MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
1,810 บาท
รวม VAT แล้ว
2,190 บาท
ประหยัด 380 บาท

Converter Lightning
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139466' and sp.pic_type='s'
Converter Lightning 6 in1 ONTEN
(OTN-79591)
ประกัน 1 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 170 บาท

Converter Type C
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135534' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO Display Port ONTEN
(OTN-9528)
ประกัน 1 ปี
235 บาท
รวม VAT แล้ว
300 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139639' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI MAGICTECH
(HC-03)
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0100012' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI GLINK
(GL007A)
ประกัน 1 ปี
170 บาท
รวม VAT แล้ว
210 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135533' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9532)
ประกัน 1 ปี
305 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0134604' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI PISEN
(CH102)
ประกัน 1 ปี
445 บาท
รวม VAT แล้ว
560 บาท
ประหยัด 115 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144660' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-91185)
ประกัน 1 ปี
450 บาท
รวม VAT แล้ว
570 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0132880' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI UGREEN
(70444)
ประกัน 2 ปี
645 บาท
รวม VAT แล้ว
820 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136228' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI ONTEN
(OTN-9175K)
ประกัน 1 ปี
700 บาท
รวม VAT แล้ว
860 บาท
ประหยัด 160 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135545' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI BELKIN
(AVC002btBK)
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121574' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO HDMI + VGA UGREEN
(50505)
ประกัน 2 ปี
1,020 บาท
รวม VAT แล้ว
1,290 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137554' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA VENTION
(TDBHB)
ประกัน 5 ปี
610 บาท
รวม VAT แล้ว
730 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135546' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO VGA BELKIN
(AVC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
640 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139642' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN MAGICTECH
(MT-45)
ประกัน 1 ปี
260 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124431' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN GLINK
(GL014)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
365 บาท
ประหยัด 75 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144664' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN ONTEN
(OTN-9598)
ประกัน 1 ปี
430 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143660' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN UGREEN
(40322)
ประกัน 2 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
735 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133562' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN TP-LINK
(UE300C)
ประกัน 1 ปี
600 บาท
รวม VAT แล้ว
750 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135548' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO LAN BELKIN
(INC001BTBK)
ประกัน 2 ปี
650 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135529' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 ONTEN
(OTN-9130)
ประกัน 1 ปี
70 บาท
รวม VAT แล้ว
85 บาท
ประหยัด 15 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127276' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C TO USB 3.0 UGREEN
(30155)
ประกัน 2 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142970' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 BELKIN
(AVC005btBK)
ประกัน 2 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,490 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137553' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 VENTION
(TFAHB)
ประกัน 5 ปี
1,260 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 290 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142971' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 4 in1 BELKIN
(AVC003btBK)
ประกัน 2 ปี
1,475 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 315 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139640' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 MAGITECH
(HC-11)
ประกัน 1 ปี
345 บาท
รวม VAT แล้ว
425 บาท
ประหยัด 80 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135522' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ONTEN
(OTN-9573S)
ประกัน 1 ปี
605 บาท
รวม VAT แล้ว
755 บาท
ประหยัด 150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135420' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ONTEN
(OTN-9181)
ประกัน 1 ปี
850 บาท
รวม VAT แล้ว
1,070 บาท
ประหยัด 220 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137767' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 RAPOO
(XD100C)
ประกัน 2 ปี
910 บาท
รวม VAT แล้ว
1,090 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121568' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 UGREEN
(50209)
ประกัน 2 ปี
1,120 บาท
รวม VAT แล้ว
1,390 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137965' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 5 in1 ORICO
(MC-U501P)
ประกัน 2 ปี
1,185 บาท
รวม VAT แล้ว
1,450 บาท
ประหยัด 265 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0139643' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 MAGICTECH
(HC-13C)
ประกัน 1 ปี
365 บาท
รวม VAT แล้ว
470 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0141170' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 RAPOO
(XD120)
ประกัน 1 ปี
980 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 210 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137962' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 ORICO
(MC-U601P)
ประกัน 2 ปี
1,135 บาท
รวม VAT แล้ว
1,420 บาท
ประหยัด 285 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143498' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 6 in1 UGREEN
(70411)
ประกัน 2 ปี
1,320 บาท
รวม VAT แล้ว
1,590 บาท
ประหยัด 270 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135542' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 7 in1 BELKIN
(F4U092btSGY)
ประกัน 2 ปี
2,590 บาท
รวม VAT แล้ว
ส่งฟรี! เมื่อซื้อครบ 500 บาทขึ้นไป
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136229' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 8 in1 ONTEN
(OTN-9591B)
ประกัน 1 ปี
1,230 บาท
รวม VAT แล้ว
1,550 บาท
ประหยัด 320 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128768' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 GLINK
(GL022)
ประกัน 1 ปี
1,015 บาท
รวม VAT แล้ว
1,190 บาท
ประหยัด 175 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121569' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 UGREEN
(40873)
ประกัน 2 ปี
1,890 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137552' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 9 in1 VENTION
(THAHB)
ประกัน 5 ปี
1,820 บาท
รวม VAT แล้ว
2,290 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137768' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 10 in1 RAPOO
(XD200C) Gray
ประกัน 2 ปี
1,710 บาท
รวม VAT แล้ว
2,050 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138997' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 10 in1 UGREEN
(80133)
ประกัน 2 ปี
2,000 บาท
รวม VAT แล้ว
2,450 บาท
ประหยัด 450 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131269' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 ORICO
(MC-U111P)
ประกัน 2 ปี
1,920 บาท
รวม VAT แล้ว
2,390 บาท
ประหยัด 470 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142968' and sp.pic_type='s'
Converter Type-C 11 in1 BELKIN
(INC004btSGY)
ประกัน 2 ปี
2,940 บาท
รวม VAT แล้ว
3,490 บาท
ประหยัด 550 บาท

Converter USB
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0121570' and sp.pic_type='s'
Converter USB 2.0 TO LAN UGREEN
(30305)
ประกัน 2 ปี
285 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138148' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Black
ประกัน 2 เดือน
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138149' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C Gray
ประกัน 2 เดือน
30 บาท
รวม VAT แล้ว
35 บาท
ประหยัด 5 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137210' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO Type-C UGREEN
(50533)
ประกัน 2 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
215 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092236' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135532' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO HDMI + VGA ONTEN
(OTN-5201B)
ประกัน 1 ปี
690 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0092234' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
175 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 45 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0118701' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO VGA GLINK
(GL008)
ประกัน 1 ปี
475 บาท
รวม VAT แล้ว
575 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137367' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN MAGICTECH
(MT-35)
ประกัน 1 ปี
275 บาท
รวม VAT แล้ว
325 บาท
ประหยัด 50 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0124429' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN GLINK
(GL015)
ประกัน 1 ปี
290 บาท
รวม VAT แล้ว
350 บาท
ประหยัด 60 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144451' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN ONTEN
(OTN-U5225)
ประกัน 1 ปี
425 บาท
รวม VAT แล้ว
550 บาท
ประหยัด 125 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0091222' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN TP-LINK
(UE300)
ประกัน 1 ปี
525 บาท
รวม VAT แล้ว
625 บาท
ประหยัด 100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0117622' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN UGREEN
(20255)
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
660 บาท
ประหยัด 130 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0109982' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO LAN ORICO
(UTJ-U3)
ประกัน 2 ปี
530 บาท
รวม VAT แล้ว
670 บาท
ประหยัด 140 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099623' and sp.pic_type='s'
Converter USB 3.0 TO IDE + SATA MAGICTECH
(MT-11)
ประกัน 1 ปี
325 บาท
รวม VAT แล้ว
390 บาท
ประหยัด 65 บาท

Converter VGA
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0048318' and sp.pic_type='s'
Converter VGA F/F คละสี
ประกัน 1 ปี
20 บาท
รวม VAT แล้ว
30 บาท
ประหยัด 10 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137256' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO AV Mini GLINK
(MN107)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
135 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142742' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO AV GLINK
(PC009)
ประกัน 1 ปี
185 บาท
รวม VAT แล้ว
225 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088382' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO MAGICTECH
(MT012)
ประกัน 1 ปี
115 บาท
รวม VAT แล้ว
145 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0098161' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO GLINK
(GL009)
ประกัน 1 ปี
165 บาท
รวม VAT แล้ว
205 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135526' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO ONTEN
(OTN-5138S)
ประกัน 1 ปี
240 บาท
รวม VAT แล้ว
295 บาท
ประหยัด 55 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0144661' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI + VGA AUDIO ONTEN
(OTN-5138HV)
ประกัน 1 ปี
280 บาท
รวม VAT แล้ว
370 บาท
ประหยัด 90 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138265' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO DOPE
(DP-7825)
ประกัน 2 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
420 บาท
ประหยัด 105 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130868' and sp.pic_type='s'
Converter VGA TO HDMI AUDIO UGREEN
(60814)
ประกัน 2 ปี
520 บาท
รวม VAT แล้ว
650 บาท
ประหยัด 130 บาท

Splitter
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099612' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
180 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140392' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 (4K) ONTEN (OTN-7593)
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 30 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0140390' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 3 in1 (4K) ONTEN (OTN-7589)
ประกัน 1 ปี
420 บาท
รวม VAT แล้ว
490 บาท
ประหยัด 70 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099613' and sp.pic_type='s'
กล่องรวมจอ HDMI Switch 5 in1 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
240 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0136268' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) GLINK (GL400)
ประกัน 1 ปี
110 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099614' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
200 บาท
รวม VAT แล้ว
265 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0096671' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:2 (4K) THREEBOY
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
285 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099615' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:4 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
315 บาท
รวม VAT แล้ว
380 บาท
ประหยัด 65 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099616' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ HDMI Splitter 1:8 (4K) MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
670 บาท
รวม VAT แล้ว
790 บาท
ประหยัด 120 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126821' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:2 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
125 บาท
รวม VAT แล้ว
150 บาท
ประหยัด 25 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099184' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:2
ประกัน 1 ปี
150 บาท
รวม VAT แล้ว
185 บาท
ประหยัด 35 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099185' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:4
ประกัน 1 ปี
180 บาท
รวม VAT แล้ว
220 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0099186' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8
ประกัน 1 ปี
190 บาท
รวม VAT แล้ว
230 บาท
ประหยัด 40 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126823' and sp.pic_type='s'
กล่องแยกจอ VGA Splitter 1:8 MAGICTECH
ประกัน 1 ปี
220 บาท
รวม VAT แล้ว
275 บาท
ประหยัด 55 บาท