เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '025850' GROUP BY pri.code order by pri.Url Network Storage (NAS)
พบสินค้า 13 รายการ
4-5 BAY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133160' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS420J, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
9,840 บาท
รวม VAT แล้ว
11,390 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0142217' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS3304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
10,890 บาท
รวม VAT แล้ว
11,990 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135197' and sp.pic_type='s'
NAS Asustor (AS-5304T, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
13,940 บาท
รวม VAT แล้ว
15,490 บาท
ประหยัด 1,550 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131820' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS420+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
15,250 บาท
รวม VAT แล้ว
16,400 บาท
ประหยัด 1,150 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131817' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS920+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
16,760 บาท
รวม VAT แล้ว
17,390 บาท
ประหยัด 630 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0138389' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS1520+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
22,240 บาท
รวม VAT แล้ว
23,590 บาท
ประหยัด 1,350 บาท

2 BAY
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0088346' and sp.pic_type='s'
NAS ZyXEL (NAS326, Without HDD.)
Life time
3,210 บาท
รวม VAT แล้ว
3,390 บาท
ประหยัด 180 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130757' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS220J, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
5,900 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143459' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-233, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
6,440 บาท
รวม VAT แล้ว
7,090 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131818' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS220+, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
10,300 บาท
รวม VAT แล้ว
10,800 บาท
ประหยัด 500 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0133157' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-251D-2G, Without HDD.)
ประกัน 2 ปี
11,220 บาท
รวม VAT แล้ว
12,970 บาท
ประหยัด 1,750 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0143659' and sp.pic_type='s'
NAS QNAP (TS-253D-4G, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
13,650 บาท
รวม VAT แล้ว
14,750 บาท
ประหยัด 1,100 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131819' and sp.pic_type='s'
NAS Synology (DS720+, Without HDD.)
ประกัน 3 ปี
12,990 บาท
รวม VAT แล้ว
15,190 บาท
ประหยัด 2,200 บาท