เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((recommend.rec_discount > 0 ) or pri.code like 'D%' ) and pri.menu_dtl_id = '024295' GROUP BY pri.code order by pri.Url Barcode Printer
พบสินค้า 11 รายการ
Barcode Printer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0145586' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode Xprinter XP-365B
ประกัน 1 ปี
1,680 บาท
รวม VAT แล้ว
1,790 บาท
ประหยัด 110 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0146743' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode THREEBOY XP-420B Black
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0129725' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode THREEBOY XP-420B White
ประกัน 1 ปี
2,660 บาท
รวม VAT แล้ว
2,890 บาท
ประหยัด 230 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0071526' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC TTP-244 Pro
ประกัน 1 ปี
5,270 บาท
รวม VAT แล้ว
5,750 บาท
ประหยัด 480 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137065' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC DA210
ประกัน 1 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,190 บาท
ประหยัด 520 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0127213' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC TE210
ประกัน 1 ปี
5,900 บาท
รวม VAT แล้ว
6,600 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0126415' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC TE200
ประกัน 1 ปี
5,750 บาท
รวม VAT แล้ว
6,450 บาท
ประหยัด 700 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0130953' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC TDP-247
ประกัน 1 ปี
8,190 บาท
รวม VAT แล้ว
8,990 บาท
ประหยัด 800 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0065702' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode TSC TTP-247
ประกัน 1 ปี
9,590 บาท
รวม VAT แล้ว
9,990 บาท
ประหยัด 400 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0131341' and sp.pic_type='s'
Printer Barcode ZEBRA ZD220T
ประกัน 1 ปี
5,670 บาท
รวม VAT แล้ว
6,320 บาท
ประหยัด 650 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0135841' and sp.pic_type='s'
Mobile Printer Barcode Imotion MP121
ประกัน 2 ปี
7,050 บาท
รวม VAT แล้ว
7,900 บาท
ประหยัด 850 บาท