เวลาทำการ จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.
ของแท้ประกันศูนย์
1,000 บาทขึ้นไปส่งฟรี
@Headdaddy
@Headdaddy

select pri.menu_group_id,pri.code,pri.Product,pri.warranty,pri.First ,recommend.rec_discount ,recommend.note as rec_note ,'' as pic_had,'' as path,'' as pic_type,recommend.imp,'' as Note ,recommend.rec_srp /*,if(recommend.rec_name='',IF( recommend.`rec_product` = '', pri.Product,pri.Product),recommend.rec_name) AS Product*/ ,pri.menu_id FROM advice_co_th.price pri inner join advice_co_th.menu_list_dtl mdtl on pri.menu_dtl_id = mdtl.menu_dtl_id left join advice_co_th.spec_picture sp on pri.code = sp.code left join system_44352001.recommend on pri.code = recommend.rec_code WHERE pri.menu_group_id != '19' and pri.online_only='T' and ((sp.pic_type ='s' and sp.pic_had <> '' and recommend.rec_discount > 0 and mdtl.menu_dtl_alive = 'T' ) or pri.code like 'D%' ) and mdtl.menu_dtl_id = '015516' GROUP BY pri.code order by pri.Url Cash Drawer
พบสินค้า 5 รายการ
Cash Drawer
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137926' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer RJ11 MARKEN MK-420
(Black)
ประกัน 1 ปี
1,590 บาท
รวม VAT แล้ว
1,890 บาท
ประหยัด 300 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0046246' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer USB MARKEN MK-420
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,090 บาท
รวม VAT แล้ว
2,350 บาท
ประหยัด 260 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0137927' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer RJ11 MARKEN SK-425
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,130 บาท
รวม VAT แล้ว
2,480 บาท
ประหยัด 350 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0067620' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer USB MARKEN SK-425
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,650 บาท
รวม VAT แล้ว
2,990 บาท
ประหยัด 340 บาท
select * from advice_co_th.spec_picture sp left join advice_co_th.price p on p.code = sp.code WHERE sp.code='A0128757' and sp.pic_type='s'
Cash Drawer USB VENUS CD-410
(Black)
ประกัน 1 ปี
2,020 บาท
รวม VAT แล้ว
2,590 บาท
ประหยัด 570 บาท